Kategorie

Zahradní nádrže k zalévání

Dešťová voda je k zalévání mnohem vhodnější než studená, chlorovaná voda z vodovodního kohoutku, která růst rostlin zpomaluje. Nádržemi na vodu vyřešíme hned dvojí problém, ušetříme za vodu a pomůžeme vegetaci k lepšímu růstu.
Dojem z pěkně upravené a udržované zahrádky mohou lehce zkazit nevzhledné nádoby na vodu. Zahrádkáři si často nelámou hlavu, jestli postaví pod okop starý sud, koryto nebo vanu. Stačí však málo a účelové nádrže mohou být i pěkným doplňkem zahrady.

Plechový sud

Plechový sud o obsahu 250 litrů natřeme z vnitřní i venkovní strany míniem a běžným venkovním nátěrem. Pod okapem vykopeme díru, hlubokou skoro jako sud. Zasypeme ji asi 10 cm vysokou drenážní vrstvou štěrkopísku, na kterou posadíme sud, který bude vyčnívat zhruba 20 cm nad úroveň terénu.

Kaskády

Aby sud nepřetékal v případě přeplnění celou svojí plochou, pilkou na ocel vyřízneme zářez, kterým se vytékající voda usměrní do malého koryta. Korýtko může směřovat do dalšího, níže položeného sudu, a vytvoří tak soustavu kaskád, podle počtu nádob, které za sebou umístíme.

Obezdění sudu

Vyčnívající část sudu obezdíme nějakým materiálem, který se nám bude hodit na zahradu. Vhodný je takový materiál, ze kterého je postavena podezdívka domu nebo který se v zahradě již objevuje. Vyhloubíme kolem sudu díru do hloubky asi 15 cm, naneseme beton a přilepíme obklady. Vrchní okraje nádrže přiklopíme kamennými deskami. Desky mohou přesahovat zhruba 30 cm na stranu ven od nádrže, se stěnou nádrže by však měly lícovat, aby nebránily snadnému nabírání vody.

Betonová skruž

Podobně jako plechový sud si můžeme připravit i betonovou skruž. Vykopeme díru, jejíž dno zasypeme 10 cm silnou štěrkovou vrstvou a vybetonujeme 10 cm tlusté dno. Dno vyspádujeme k určitému místu, aby se voda lépe vybírala. Ve vrchní části stěny uděláme asi 5 cm hluboký přepadový žlábek.

Povrchová zděná nádrž

Pěkným doplňkem zahrady mohou být i povrchové nádrže vyzděné z klinkerů nebo kamene. Pro stavbu jsou důležité pevné základy. Můžeme je nechat porůst popínavými rostlinami nebo osázet letničkami.

Přírodní dřevěné kádě

Do zahrádky se hodí také dřevěné kádě, které pěkně splývají s okolím a působí přirozeně. V dnešní době je však obtížné takové kádě sehnat.

Než přijde zima

Než přijdou první mrazíky, musíme vodu z nádrže vyčerpat a vyčistit ji od hnijících zbytků. Dno nádrže zasypeme vrstvou suchého listí a nádrž přikryjeme poklopem, aby se v ní přes zimu neusazovaly nečistoty a nezamrzala voda.
ab
ab
ab
ab
ab