Kategorie

Zahrádka na střeše

Současná technologie osázení střechy je zcela odlišná od původní a moderní bytová architektura jí po celém světě znovu přichází na chuť.
Prvopočátek střešních zahrad spadá do doby, kdy lidé začali používat drny k pokrytí krovu. Postupem civilizace přešli k tradičním střešním krytinám, ale v severských zemích, kde není klima příliš vlídné, se naučili „zelených“ střech využívat pro jejich izolační vlastnosti a jsou tam k vidění dodnes.

Ukázka střechy využívané jako zahrada

Zelená izolace

Jinak nevyužitelná střešní plocha se rázem promění v příjemnou okrasnou a odpočinkovou obytnou zónu přinášející dokonalé soukromí. Zeleň má samozřejmě vliv na zkvalitnění lokálního klima a porost ještě navíc plní izolační úlohu; chrání střešní krytinu před vlivy teplot a dešťovými srážkami. Vyšší náklady vynaložené na stoprocentně bezchybnou instalaci střešní zahrady jsou kompenzovány omezenou potřebou oprav střešní konstrukce (je-li vše kvalitně provedeno, prodlužuje se životnost střešní zahrady až na hranici životnosti celého stavebního objektu). Z hlediska zátěže střešní plochy a nároků na údržbu je nejméně náročná kontejnerová zeleň v přemístitelných nádobách nebo ve velkoobjemových květináčích. Jakýmsi mezistupněm v provedení střešní zahrady je plocha osázená odolnými a nenáročnými rostlinami, například kobercovými trvalkami, skalničkami, trávami, případně plazivými dřevinami. Tato extenzivní střešní zeleň je sázena do substrátu, odizolovaného filtrační vrstvou, hydroizolací a drenáží pro odtok vody. Montáž a provedení vyžaduje zadání zakázky odborné firmě, která posoudí možnosti a navrhne optimální řešení.

Z hlediska zátěže střešní plochy a nároků na údržbu je nejméně náročná kontejnerová zeleň v přemístitelných nádobách nebo ve velkoobjemových květináčích

Bez statika ani trávník

Máte-li zájem pěstovat trávník, květiny, dřeviny a stromy vyššího vzrůstu, žádejte provedení zvané intenzivní střešní zeleň. K tomu je třeba statický posudek, aby konstrukce takovou zátěž unesla. Proto  se intenzivní zeleň zakládá na střechách s vyšší únosností, na které je vegetace  založena na vrstvách substrátu od 20 do 100 cm. Vysázené stromy potřebují minimálně 90 cm substrátu, v takovém případě je nezbytné počítat s jejich kotvením proti účinkům větru. Nutností při údržbě intenzivní střešní zeleně je instalace automatických závlahových systémů a pravidelný zahradnický servis, aby „zelená“ střecha plnila svůj účel a zůstala stále krásná.

Některé kobercové trvalky pro extenzivní  střešní zahrady

Doba květu

 Název trvalky

 Květ

květen, červen

Sedum roseum

růžové poupě, bílý, krémově žlutý
červen, červenec

Sedum acre

žlutý

Sedum selskianum

žlutý

Sedum album

bílý až narůžovělý

Sedum reflexum

jasně žlutý

červenec, srpen

Sedum spurium

bílý až purpurově růžový

Sedum anacampseros

purpurově růžový

Sedum hybridum

zlatožlutý

srpen

Sedum ewersii

tmavorůžový

Sedum kamtschaticum

oranžově žlutý

ab
ab
ab
ab
ab