Kategorie

Z čeho stavět příčky

Příčky se nepodílejí na nesení stropů. Jejich funkce spočívá zejména v rozdělení prostoru, a to jak z funkčního či optického hlediska. Jejich další funkcí může být podle použitého materiálu funkce zvukově či tepelně izolační, odolnost proti vodě či zvýšené vlhkosti nebo například pro zvýšení požární bezpečnosti.
Mezi základní typy příček patří příčky zděné, montované nebo nejméně používané, monolitické.

Zděné příčky

Zděné příčky u nás mají dlouhou tradici. Byly doby, kdy se všechny příčky stavěly stejným způsobem a ze stejného materiálu jako obvodové zdi. Pouze jejich šířka byla oproti nosným zdem užší. Zděné příčky si naši přízeň udržely dodnes. Přestože je jejich výstavba provádění klasickou mokrou technologií časově i technologicky náročnější, nabízejí proti tomu zase jiná pozitiva, jako je výborná nosnost a stabilita nebo tepelná a zvuková izolace. Ke zdění příček si můžeme vybrat z různých materiálů:

Pálené cihly

Tradičním materiálem zůstávají cihly, ať již plné nebo dutinové (děrované). Nevýhody: velká hmotnost – větší zatížení časová náročnost použití klasické mokré technologie zdění mokrý proces omítek Výhody: tepelná izolace zvuková izolace vysoká nosnost

Pórobeton

Pórobetonové tvárnice (například YTONG nebo Porfix) jsou oproti klasickým cihlám lehčí a práce s nimi je rychlejší. Pórobeton má také pozitivní vliv na mikroklima v místnosti. Dokáže pohlcovat a uvolňovat vlhkost, čímž příznivě vyrovnává klimatické podmínky. Výhody: menší zátěž úspora omítkovin Nevýhody: větší náročnost na přesnost montáže menší nosnost

Skleněné tvarovky

Prosklené příčky jsou v dnešní době velmi moderní a oblíbené. Svou funkci splní všude tam, kde chceme oddělit jednotlivé místnosti a zároveň zachovat přístup světla. Velice vhodné jsou tam, kdy se vyžaduje povrch odolný vůči vodě, a proto se s nimi často setkáme například u bazénů nebo v koupelnách. Další využití nacházejí například k oddělení vstupní předsíně od haly nebo domácí posilovny od chodby. Výhody: průnik světla estetické a originální řešení odolnost vůči vlhku Nevýhody: náročnější montáž Tvar skleněné tvarovky již neupravíme, ale naštěstí existuje na našem trhu široká nabídka. Nalezneme v ní tvarovky různých velikostí, tvarů, povrchů a barev. Vyrábějí se dokonce i rohové nebo krajové tvarovky, které práci s tímto materiálem usnadní. Vybudování prosklené stěny zabere čas a vyžaduji i jistou řemeslnou zručnost. Důležité je pružné uložení po celém obvodu příčky a většinou je nutná i výztuha. Ocelová svislá a vodorovná výztuha se vkládá do spár. U větších celků je nevyhnutelná dilatace.

Monolitické příčky

Monolitické příčky ze sádry nebo z betonu vznikají buďto ukládáním směsi do bednění nebo nanášením sádrové směsi, případně cementové malty na pletivo. V současné moderní architektuře se objevují monolitické vnitřní stěny a příčky z pohledového betonu. Tyto celistvé nenosné stěny se vytvářejí přímo na stavbě. Jejich výhodou je variabilita rozměrů a tvarů. Nevýhodou je nutnost dodržení technologických postupů, k nimž budeme potřebovat bednění, lešení a k završení celého mokrého procesu také dostatek času k ztuhnutí betonu.

Montované příčky

Nespornou výhodou montovaných příček je jejich snadná a rychlá instalace „na sucho“. Jsou ideální zejména pro novostavby, jejichž použitím se zkrátí doba výstavby. Pro použití při rekonstrukcích v již fungujících domácnostech nejsou příliš vhodné, a to zejména pro velkou prašnost, která nastane při obrušování tmelu. Materiály pro montované příčky: sádrokarton sádrovkákna dřevocement přírodní či plastová vlákna.

Technologie výstavby sádrokartonových desek

Aby jednotlivé desky držely pohromadě, montují se do nosné dřevěné nebo častěji do ocelové kostry. Spáry mezi jednotlivými dekami jsou přelepeny bandáží a jsou zatmeleny. Zatmelí se samořezné šrouby, jimiž jsou desky připevněny ke konstrukci i vyztužovací profily na vnitřních rozích. Tmel se po zaschnutí, které trvá zhruba 24 hodin, přebrousí. Případné škvíry se znovu přetmelí a po zaschnutí se opětovně vybrousí. Připraveno k malování Sádrokartonové desky jsou po vybroušení rovnou připraveny k malbě. Odpadá tak práce s omítáním stěn. Stěny jsou navíc rovné, takže nemáme zbytečné starosti s napravováním nerovnosti, jako například u zděných zdí.

Zvýšení zvukové izolace

Montované sádrokartonové příčky mají nízkou zvuku-izolační schopnost. Proto tam, kde je to žádoucí, jako například na WC, v ložnicích nebo dětských pokojích, omezíme pronikání hluku zvukovou izolací. Funkci zvukové izolace plní zejména izolace tepelná, kterou se příčky před zaklopením vyplní. Výhody: suchá a rychlá instalace na sucho desky jsou rovnou připravené k malování nízká hmotnost Nevýhody: nízká nosnost minimální zvuková izolace zvýšená prašnost při přebrušování

Skleněné příčky v kovové, dřevěné nebo platové kostře

Skleněné příčky se nemusí stavět pouze ze skleněných tvarovek, ale skleněné výplně mohou být vloženy přímo do konstrukce. Ta bývá zhotovena nejčastěji ze dřeva.  Výhodou dřevěných konstrukcí je jejich snadná přizpůsobivost k interiéru. Působí přirozeně a vkusně. Konstrukce pro uchycení skla může být i kovová, což opět může vypadat velmi esteticky, nebo plastová, která se naopak do obytných interiérů pro svůj vzhled příliš nehodí. Aby příčky plnily také zvukovou a teplenou funkci, je možné použít speciální skla, například diterm. Skleněné výplně můžeme nahradit polopropustnými zrcadly, které budou jistě jedinečným kouskem v našem interiéru, bohužel jsou však také cenově nákladnější.
ab
ab
ab
ab
ab