Kategorie

Vyznejte se: Jak koupit byt prozatím jen na papíře? 2. díl

V první části našeho seriálu o koupi bytu na papíře jsme vás upozornili na úskalí tzv. rezervační smlouvy. V druhé části poskytneme několik rad užitečných pro případ, že plánujete uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na koupi bytové jednotky.
Z důvodu minimalizaci rizika ztráty vaší investice do zatím nepostavené bytové jednotky lze využít  hned několika zajišťovacích prostředků, které by bylo nanejvýš vhodné do smlouvy o smlouvě budoucí uvést. Pro přehlednost je uvádíme v několika bodech.
Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Na co myslet při tvorbě smlouvy

1. Dbejte na to, aby se ve vaší smlouvě objevil detailní popis kupovaného bytu. Jedná se zejména o identifikaci pozemku, na kterém bude postaven a jeho umístění v bytovém domě s přesným situačním zákresem. 2. Nezbytnou součástí smlouvy musí být popis standardního či nadstandardního vybavení bytu a veškeré změny, na kterých se klient s dodavatelem dohodnou, včetně jejich ocenění. 3. Ve smlouvě neopomeňte překontrolovat jednoznačně určený termín zhotovení stavby, předání bytu kupujícímu a dále dostatečné sankce v neprospěch developera, pokud termín nedodrží. 4. Způsob placení by měl zachycovat splátkový kalendář, který odráží určité, jednoznačně specifikované fáze výstavby (např. po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí - 25% z celkové ceny, dalších 25% po dokončení hrubé stavby, poslední doplatek zaplatí kupující až při podpisu kupní smlouvy). 5. Bývá skoro pravidlem, že si developerská společnost bere na podstatnou část projektu úvěr od banky. Úvěr je pak zajištěn zástavním právem k jednotlivým bytům ve prospěch bankovní instituce. Pokud je úvěr splacen, banka zástavní právo zruší. Jakmile ale závazky nejsou splaceny, přechází tento závazek vůči bance na kupujícího s tím, že jej věřitel může uplatnit. Před podpisem kupní smlouvy zkontrolujte, zda na kupovaném bytě neváznou žádná zástavní práva, popř. věcná břemena. 6. Výhodný a bezpečný způsob platby reprezentuje tzv. vinkulovaný účet. Znamená to, že klient neplatí splátky na účet developera, ale na vázaný účet v bance. Banka - jako třetí nezávislá osoba - pak z tohoto účtu přeposílá peníze stavební firmě podle průběhu výstavby. Navíc bývá pravidlem, že tyto účty jsou otevřeny v bance, která stavbu pomáhá financovat, a tak má kontrolu jednak nad splátkami na vlastní poskytnutý úvěr, ale i nad jednotlivými splátkami kupujících.

Nepodlehněte nátlaku

Z výše uvedeného vyplývá už ověřená zkušenost mnoha klientů, že i když poptávka po nových bytech převyšuje aktuální nabídku, je nezbytné nepodlehnout nátlaku a všímat si všech ustanovení ve smlouvě o smlouvě budoucí. Přestože je v současné době stavební trh mnohem průhlednější s dominancí silných stavebních firem se zkušenostmi a kapitálovým zázemím, není vyloučeno, že se můžete dostat do velkých potíží právě vy. Proto podepisujte jen smlouvy, které uvedené náležitosti obsahují a navíc nabízí platbu kupní ceny přes vázaný účet.
ab
ab
ab
ab
ab