Kategorie

Vyznejte se: Jak koupit byt prozatím jen na papíře? 1. díl

Zaplatili jste za byt, který jste zatím viděli pouze na papíře? V našem dvoudílném seriálu vám poradíme, jak postupovat, abyste se do něj v budoucnosti mohli skutečně nastěhovat.
Koupě zcela nového bytu je pro mnohé lidi vysněnou možností pořízení prvního bydlení. V mnohých regionech je poptávka po tomto druhu bydlení taková, že převyšuje aktuální nabídku. Není proto divu, že zájemci jsou ochotni nést i určité riziko a koupí si byt existující prozatím jen na papíře.

Za rezervaci se platí

Přetlak poptávky po novém bydlení v některých našich lokalitách nahrává developerským firmám k tomu, aby rozprodávaly zatím nepostavené bytové jednotky, respektive holý pozemek či pouhou díru v zemi. Praxe bývá taková, že lidé, kteří projeví zájem žít v novém bytovém domě, uzavírají tzv. rezervační smlouvy. Tato smlouva dává zájemci určitou garanci na možnost pozdějšího odkupu bytu. Háček je ovšem v tom, že za uzavření rezervační smlouvy musíte zaplatit - ve většině případů nevratný poplatek. Jeho výše bývá různá. Jedná se o desítky tisíc korun, ojediněle může požadovaná záloha vystoupat až přes stotisícovou částku. Samozřejmě platí, že v čím atraktivnější lokalitě se plánovaná výstavba bude odehrávat, tím vyšší poplatky mohou budoucí klienti očekávat.
S Raiffeisen stavební spořitelnou si již dnes můžete splnit své sny. Využijte nabídku výhodných úvěrů a stavebního spoření. Spolehněte se na perfektní servis, vstřícný přístup a v některých parametrech dokonce výjimečné podmínky! Přesvědčte se zde

Čtete pozorně to, co podepisujete

Mezi nejdůležitější smluvní ustanovení v rezervační smlouvě zpravidla patří doba, do které je nezbytné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o koupi vybrané bytové jednotky. Tato doba je ve většině případů stanovena na maximálně několik měsíců od podpisu rezervační smlouvy a má sloužit jednak k přípravě klientových finančních prostředků ke krytí kupní ceny nemovitosti a dále pak k dojednání detailních podmínek smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Platit či neplatit?

Nebývá však pravidlem, že v rezervační smlouvě je uvedena skutečnost o nutnosti zaplatit velkou část kupní ceny již při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Samotná smlouva o smlouvě budoucí má zájemci zajistit právo koupě bytu po kolaudaci bytového domu. Velký problém je ale ukryt v tom, že stavební společnost již právě v tento moment požaduje, aby budoucí kupující uhradil částku mezi 50 - 90 % kupní ceny. Zdá se proto, že máte na výběr dvě varianty. Kdo má o byt eminentní zájem, musí přijmout tuto nabídku. Tlak poptávky totiž nahrává prodejcům diktovat si pro sebe ty nejvýhodnější podmínky. Těm, kterým se zdá tato „záloha za byt na papíře“ příliš vysoká, mohou od svého záměru upustit. Ale pozor, přijdete o rezervační poplatek, který jste před časem zaplatili! Můžete se tak snadno dostat do pasti, ze které není úniku.
ab
ab
ab
ab
ab