Kategorie

Výstavba rodinných domů v zimě

Ačkoli zimní měsíce stavebnictví příliš nepřejí, výstavba dřevostaveb může pokračovat. Montované domy mají výrazně omezené mokré procesy, proto je možné jejich provádění po celý rok. Dřevostavby nepotřebují vymrznout, jako je to vhodné u zděných domů.
Montované dřevostavby si nacházejí stále více příznivců. Velkou výhodou těchto domů je jejich velmi rychlá výstavba.

Rychlá výstavba dřevostaveb je jednou z jejich největších předností

Ušetří čas i peníze

Výstavba se provádí na předem připravenou základovou desku a samotné provedení stavby je možné již od tří, čtyř týdnů. Rychlá výstavba minimalizuje možné zvýšení nákladů, ke kterému často dochází u domů zděných. Podle odborníků má dům v porovnání se zděnou stavbou při dodržení správných technologických postupů všeobecně lepší vlastnosti. Argumentem pro zvolení dřevostavby je také použití výrazně užších konstrukcí. Tím vzniká více užitné plochy v poměru s plochou zastavěnou. Základním stavebním materiálem je dřevo. To je vzhledem ke svému organickému původu ekologické. Dřevo je lehce dostupný a znovu obnovitelný materiál, je tudíž levnější. Jeho pořizovací náklady mohou být až o 10-15% nižší.

Vzhledem k omezení mokrých procesů je možné stavět dřevostavby i v zimním období

Nízkoenergetické domy

Dřevostavby mají díky skladbě konstrukcí velmi dobré tepelně izolační parametry. Spadají tak do kategorie nízkoenergetických domů. Nízkých nákladů na vytápění je možné docílit pomocí vytápění tzv. rekuperací, která se do těchto domů často používá. Vzhledem k rychlé výstavbě je nutné při plánování domu řešit vybavení domu a technické úpravy předem. Je nutné specifikovat kuchyňskou linku a všechny vývody instalací již v rámci projektu. Dům je na místo montáže dodáván již s připravenými otvory pro instalace a elektrické zásuvky. Dodatečné úpravy jsou většinou problematické. Výstavba svépomocí není u dřevostaveb na rozdíl od zděných staveb možná. Domácí kutilové neprovedou ani další běžné úpravy – přesekání elektrických instalací, úpravu stávajících rozvodů nebo změnu dispozice místnosti.
ab
ab
ab
ab
ab