Kategorie

Výsadba okrasných dřevin

Okrasné keře jsou běžnou součástí našich zahrad. Při troše fantazie však dokáží vytvořit nádherné scenérie, které zpestří naši zahradu a dodají jí efekt přirozenosti. Zelená bariéra pak bude chránit nejen naše soukromí, ale omezí také hlučnost a prašnost přicházející z ulice.
Blíží se období, kdy můžeme začít vysazovat okrasné dřeviny do našich zahrad. Doba výsadby je možná od jara do podzimu, kdy na jaře vysazujeme hlavně jehličnany a na podzim listnáče. Vysazovat je můžeme jednotlivě jako solitéry, nebo je soustředíme do skupin.

Příprava půdy

Aby byly rostliny zdravé a silné, musíme jim připravit vhodné stanoviště. Pokud máme před samotnou výsadbou dostatek času, několik týdnů předem vyhloubíme na místě budoucího plotu příkop, který bude půl metru široký a stejně tak hluboký. Vybereme z hlíny všechny podzemní části vytrvalých plevelů a velké kameny. Při zasypávání jámy smísíme vyrytou zeminu s dobře vyzrálým kompostem, listovkou nebo chlévskou mrvou. Při jarní výsadbě přidáme rovněž pomalu rozpustné minerální hnojivo. Dále přidáme hnojivo s dlouhodobým účinkem, jako je například rohová nebo kostní moučka. Zemina v zahrnutém příkopu za pár týdnů slehne natolik, že se do ní dá lehce sázet. Pokud nemáme na tuto přípravu čas, obohatíme půdu o důležité živiny alespoň těsně před výsadbou. Vykopanou díru pro rostlinu zasypeme zeminou namíchanou s kompostem či rozleželým hnojem. Můžeme použít i sušený granulát.

Rostliny v květináči nebo prostokořenné

Vysazovat můžeme sazenice prostokořenné nebo tzv. kontejnerované, tedy sazenice v květináči, hrncích nebo jiném obalu. Prostokořenné sazenice jsou choulostivější, protože nechráněné, obnažené kořínky se mohou snáze poškodit, vyschnout, prochladnout nebo pomrznout. Kontejnerované sazenice se ujímají lépe. Než je zasadíme, zkontrolujeme, zda je kořenový bal řádně provlhčený. Bal ponoříme i s kontejnerem na několik minut do vody. Vyjmeme sazenici z nádoby tak opatrně, abychom nepoškodili kořenový systém. Konce kořenů jemně uvolníme z balu a tím napomůžeme snadnějšímu rozrůstání. Poškozené kořeny i nadzemní části odstřihneme.

Hloubka jámy

Hloubka výsadby se řídí podobně jako u vzrostlých dřevin výškou krčku kmene, hloubka výsadby nesmí překročit více než o 5 cm výsadbu v kontejneru nebo ve školce. Hlubokou výsadbou kořeny trpí nedostatkem kyslíku a zpomalí rychlost růstu. Pokud naopak vysázíme sazenice příliš mělce, kořeny vyschnou. Oboje může vést až k odumření sazenice. Při výsadbě kořeny rostlině dobře rozprostřeme, jámu vyplníme zeminou, kterou přitlačíme, abychom odstranili vzduchové dutiny. Důkladně živý plot zalijeme a pokryjeme vysokou vrstvou mulče. Při výsadbě i později rostliny vydatně zaléváme, dokud řádně nezakoření. Zaléváme však jen podle potřeby, přemokřená půda je stejně nevhodná jako suchá.

Vzdálenost jednotlivých rostlin

Listnaté dřeviny rozesazujeme pro účely stříhaného živého plotu ve vzdálenosti 20 až 50 cm v jedné řadě. Slaběji rostoucí druhy či kultivary vysazuje do tzv. trojsponu, tedy do dvou řad. Jehličnany, například zeravy, sázíme asi 80 cm od sebe, vzdálenost u volně rostoucích živých plotů volíme podle použitého druhu mezi 50 - 100 cm.
ab
ab
ab
ab
ab