Kategorie

Výhodné půjčky na bydlení získáte od státu, 2. díl

V první části jsme vás seznámili se základními obecnými podmínkami tří úvěrů, které jsou poskytovány Státním fondem rozvoje bydlení (dále jen SFRB) pro podporu mladým lidem pořizujícím si své bydlení. Nyní si je představíme podrobněji.
Jde o celkem tři druhy úvěru: úvěr na novou bytovou výstavbu, úvěr pro mladé rodiny a úvěr na modernizaci bytu.

Úvěr na novou bytovou výstavbu – až 200 000 Kč

Jedná se o nejstarší druh úvěru na novou bytovou výstavbu, jehož výše může dosáhnout až 200 000 Kč. Od zbylých dvou úvěrů, které na něj navazují, se odlišuje tím, že si o něj mohou požádat i lidé, kteří nežijí v manželství nebo společně nepečují o dítě. Pokud se jedná o manžele, věková hranice 36 let se vztahuje na oba dva. Dále platí, že žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu. Pokud se jedná o manžele, platí tato podmínka pro oba dva.
Větší rekonstrukce, koupě družstevního bytu nebo dokonce domu, to vše vyřeší úvěr Horizont. Kromě možnosti dlouhodobého splácení se také dostanete na přijatelnou měsíční splátku. Více se dozvíte zde

Použitelnost úvěru

Úvěr je určen výlučně na novou výstavbu, nelze jej použít na koupi nemovitosti ani například na pořízení družstevního bytu. Stavební povolení musí být vydáno na jméno žadatele – neznamená to však, že musí jít o stavbu prováděnou svépomocí. Z úvěru lze financovat výstavbu bytu, rodinného domu s jedním bytem nebo změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení. Postavený byt nebo rodinný dům pak musí po celou dobu splácení úvěru sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut. Pozor ale na omezení velikosti nemovitosti. Tento úvěr může být totiž použit na financování pouze takové stavby, kde podlahová plocha (celková, ne pouze obytná) všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nepřekročí 80 m2, v případě rodinného domu pak 120 m2.
Spoříte se státní podporou a připravujete rekonstrukci koupelny nebo kuchyně? Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás má stavební úvěr. Ovšem proč nevyužít našich služeb i pro koupi bytu nebo domu? Vždyť možností je hned několik! Přesvědčte se zde

Úvěr pro mladé rodiny – až 300 000 Kč

Tento typ úvěru je veřejnosti znám spíše pod svým lidovým označením „novomanželská půjčka“. Je určen pouze manželům a osobám pečujícím o dítě. Má poněkud výhodnější parametry, protože můžete získat úvěr ve výši až 300 000 Kč s 2% úrokovou sazbou a lze jej splácet déle, tedy prostřednictvím nižších splátek. Věk 36 let je podmínkou pouze pro jednoho z manželů, velikost bytu či domu není nijak omezena. Kromě výstavby je možné jej použít také ke koupi nemovitosti, včetně pořízení družstevního bytu.
Úvěr pro mladé rodiny nelze poskytnout: • je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu • téže osobě opakovaně • na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr SFRB již poskytnut

Úvěr na modernizaci bytu – až 150 000 Kč

Třetí typ úvěru je rovněž určen mladým lidem na zlepšení stavu bytového fondu. Mohou o něj žádat lidé splňující stejná kritéria jako u  „novomanželské půjčky“. Jeho maximální výše činí 150 000 Kč a je určen pouze na rekonstrukci a modernizaci bytu. Nelze jej tedy použít na koupi nového bydlení. Za modernizaci se považují stavební úpravy nebo udržovací práce u rodinných i bytových domů nebo bytů, pokud jsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele o úvěr. Modernizovat lze také byt v bytovém domě nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví bytového družstva, jehož je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu. Peníze z úvěru můžete použít také na připojení k veřejným sítím – technické infrastruktuře.
Úvěr na modernizaci bytu nelze poskytnout: • příjemci úvěru opakovaně • na modernizovaný byt opakovaně, pokud byl stejnému žadateli, nebo jeho manželovi nebo na stejný byt již poskytnut úvěr na novou bytovou výstavbu (tj. úvěr uvedený výše jako první s max. výší 200 000 Kč)
ab
ab
ab
ab
ab