Kategorie

Výhodné půjčky na bydlení získáte od státu, 1. díl

Možnost vlastního bydlení patří mezi základní lidské potřeby. Proto není divu, že jeho podpora patří mezi priority téměř každé vlády. Cílovou skupinou jsou mladí lidé pořizující si své první vlastní bydlení. Podívejme se proto na současné možnosti, které mohou právě mladí lidé při pořízení bydlení využít.
Pokud vám není více jak 36 let, máte jedinečnou příležitost využít při pořizování či rekonstrukci bydlení některou ze zvýhodněných státních půjček.

Můžete si vybrat ze tří variant

Současně platná legislativa tuto podporu garantuje ve třech druzích úvěrů. I když se jedná o velice podobné produkty, najdeme mezi nimi několik odlišností. K těm nejdůležitějším patří jednak maximální výše poskytnutého úvěru, ale také účel, ke kterému jej může žadatel využít. Hlavní a v této oblasti bezkonkurenční předností je nízká úroková sazba poskytnutého úvěru. Naopak, nevýhody lze spatřovat v omezení jejich výše a nutnosti dodržovat jasně specifikované podmínky, které musí žadatelé splňovat, aby byli se svojí žádostí úspěšní. Například společnou podmínkou, kterou musí žadatelé u všech typů úvěrů splnit, je omezující věková hranice. V roce podání žádosti o úvěr nesmí žadatel, a někdy rovněž jeho manžel, dovršit 36 let věku.
Společné podmínky úvěrů: • mimořádné splátky lze provést kdykoli a bez sankcí, • u všech úvěrů se vyžaduje zajištění úvěru alespoň jedním ručitelem či jiným způsobem (exekutorským zápisem, popř. zástavou nemovitosti), • nehradíte žádné poplatky za vyřízení úvěru, za vedení účtu ani za vypracování či změnu úvěrové smlouvy.

Kdo úvěry poskytuje?

O úvěry mohou zájemci žádat na k tomuto účelu zřízené státní instituci - u Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB). Formuláře žádostí o úvěr i ostatní potřebné formuláře si lze jednoduše stáhnout přímo z internetových stránek SFRB – www.sfrb.cz. K dispozici jsou rovněž na kontaktních místech stavebních spořitelen či hypotečních bank. Pokud preferujete osobní jednání, budete ve složitější situaci. SFRB má totiž jen dvě pracoviště, a to v Praze a Olomouci. Z tohoto důvodu lze doporučit korespondenční formu komunikace. Touto formou můžete žádost úspěšně vyřídit - od podání žádosti, přes podpisy úvěrové smlouvy i samotné čerpání  finančních prostředků.
Základní charakteristika úvěrů poskytovaných SFRB
Druh úvěru Úvěr na novou bytovou výstavbu Úvěr pro mladé rodiny Úvěr na modernizaci bytu
upraven vládním nařízení č. 97/2002 Sb.  616/2004 Sb. 28/2006 Sb.
max. výše úvěru 200 000 Kč 300 000 Kč 150 000 Kč
úroková sazba 3% 2% 2%
max. doba splatnosti 10 let 20 let 10 let
splátka při max. úvěru 1 931 Kč 1 518 Kč 1 380 Kč
začátek čerpání (od podpisu smlouvy) do 2 let do 2 let do 1 roku
max. doba čerpání (od podpisu smlouvy) do 3 let do 3 let do 2 let
věk žadatele do 36 let - oba manželé do 36 let - stačí jeden z manželů do 36 let - stačí jeden z manželů
rodinný stav bez omezení manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě manželé, nebo jednotlivec pečující o dítě
použití u družstevního bytu nelze převod družstevního podílu pouze modernizace a opravy
byt, dům pouze výstavba koupě i výstavba pouze modernizace a opravy
limity velikosti bytu ano nejsou stanoveny nejsou stanoveny
ab
ab
ab
ab
ab