Kategorie

Vybíráme okna podle izolace

Racionálním porovnáním parametrů oken se nejsnáze dozvíme, který typ oken pro nás bude nejoptimálnější. Materiál nemusí být jednoznačně tím nejdůležitějším měřítkem.Vedle tepelné izolace, se kterou jsme se blíže seznámili v minulém díle, je dalším podstatným parametrem izolace vzduchová.

Vzduchová izolace má podstatný vliv na celkovou pohodu klimatu v bytě, tedy čistotu vzduchu a možnosti regulace cirkulace vzduchu. Výrobci jsou schopni vyrobit okna s téměř nulovou infiltrací, což je sice z hlediska energetické úspory příznivé, z hygienického hlediska je to však problém. Moderní okna, bez ohledu na použitý materiál, jsou až příliš těsná. Pro zvýšení komfortu bydlení myslí tedy výrobci oken i na způsob regulovaného větrání. Možností je několik.

1. Mikroventilace

Mikroventilace,  neboli spárové nůžky nebo také škvírové větrání je asi nejrozšířenějším řešením. Provádí se instalací speciálního členu do kování, který při určité poloze kliky (tzv. čtvrtá poloha) umožní otevřít okno jen na malou větrací štěrbinku, kdy dochází k základnímu provětrávání, ale ještě nevzniká průvan. Mnoho výrobců přidává tuto mikroventilaci do otevíravě – sklápěcích oken standardně. Při předpokládané vlhkosti vzduchu 50 % je tento způsob provětrávání v kombinaci s běžným větráním zcela dostačující. U oken v přízemí je z bezpečnostních důvodů vhodnější použít ventilační klapku, která umožní větrání i přes zavřená okna.

2. Ventilační mřížky

Větrání je možné řešit také použitím tzv. ventilačních mřížek. Ty se osazují do rámu okna či nahrazují části skla. Na trhu je v současné době nabízeno větší množství takových zařízení. Liší se nejenom cenou, ale také množstvím vzduchu, který je schopna vyměnit, dále svými tepelně a hlukově izolačními vlastnosti a možnostmi regulace.

3. Provrtání oken

Další možností je důmyslné provrtání, neboli vynechání těsnění v určitých místech okna. Přesněji řečeno, těsnění není přímo vynecháno, ale nahrazeno speciálním, abychom infiltraci zvýšili. Za zhoršeného počasí se okno automaticky samo dostatečně uzavře. Základní výhodou tohoto systému je nemožnost systém uzavřít, a tak jej svévolně vyřadit z funkce, jak je to možné v předchozích dvou případech. Teplotní ztráty jsou minimální, hluková nepropustnost i bezpečnost jsou optimální. Další výhodou je to, že v případě nutnosti můžeme tento typ těsnění snadno odstranit a nahradit jej standardním a naopak.

Vícekomorový systém u plastových oken

V případě plastu je další možností využití vícekomorové struktury materiálu k tomu, aby se provětrávalo rámem. Vzduch proniká labyrintem komor uvnitř profilu. Výsledný větrací systém má minimální ztráty tepla a poskytuje akustickou pohodu. Nejde navíc uzavřít a tím vyřadit z funkce.

ab
ab
ab
ab
ab