Kategorie

Vybíráme okna, 1. díl

Okna ovlivňují zásadním způsobem kvalitu a kulturu našeho bydlení. Osvětlují obytné prostory, zajišťují optimální výměnu vzduchu, omezují míru hluku okolního prostředí, zamezují přístupu prachu a nečistot zvenčí, šetří tepelnou energii za vytápění a zvyšují bezpečnost našeho domova. Musí také splňovat jistá estetická kritéria.
Na trhu se objevují tří základní typy oken (děleno podle použitého materiálu): 1. Dřevěná okna 2. Plastová okna 3. Hliníková okna

Okna jsou neodmyslitelnou součástí každé stavby, jejich základní funkcí je osvětlení interiéru

Jaká okna vybrat

Přednosti a nedostatky jednotlivých druhů oken jsou jen těžko definovatelné. Volba záleží vždy na konkrétním případě, na přání a podmínkách zákazníka. Každý materiál má své odpůrce i zastánce. Mnohdy bývá volba konkrétního materiálu pouhým výsledkem osobního zaujetí oproti "konkurenčnímu" materiálu. Předsudky však nic neřeší. Racionální cestou je objektivní porovnání konkrétních vlastnosti oken. Samotný materiál tak není to nejpodstatnější. Musíme být nanejvýš ostražití, protože na trhu se objevují jak kvalitní, špičkové výrobky, tak nekvalitní zmetky, nehledě na druh použitého materiálu.

Stará, dřevěná okna mají své osobité kouzlo, s nižším účtem za vytápění při nich však raději nepočítejme

Obecná pravidla pro posouzení

Certifikace Každý výrobek by měl být certifikován. To znamená, že se dozvíme o kvalitě výrobku z hlediska tepelně-technických a mechanických vlastností. • Záruční doba Záruční doba by měla být minimálně pětiletá. • Optická kvalita Jen pouhým okem můžeme sami posoudit úroveň výrobku a kvalitu technologie, kterou byl zpracován. • Zásadní parametry Důležité je porovnat zejména parametry životnosti, stálobarevnosti, světlostálosti a požadavků na údržbu. • Cena Sledujeme poměr mezi cenou a užitnými vlastnostmi výrobku. • Snadná manipulace Okna by měla splňovat podmínky snadné manipulace (otevírání, zavírání, ventilace) a snadného čištění.

Úspora energie

Výměna oken je v mnoha případech motivována právě možností značných úspor za topení. Výměnou oken můžeme snížit náklady za vytápění až o 40 procent. Až budeme po zimě skládat účty za vytápění, ve výhodě budou ti, jejichž domy jsou před nežádoucími úniky tepla chráněny použitím moderních výplní stavebních otvorů se zvýšeným tepelným odporem. Moderní okna jsou již vyráběna s cílem minimalizovat tepelné ztráty. Průměrná česká čtyřčlenná domácnost spotřebuje cca 25 tisíc kWh energie. Z toho jen dvě pětiny připadají na vytápění a ohřev teplé vody, zbývající tři pětiny utíkají nekontrolovatelně z domácnosti pryč. Jen okna a dveře se na této ztrátě podílejí až 45 procenty. Vhodným řešením je výměna starých oken za okna dvojitě až trojitě zasklená. Odborníci tvrdí, že roční ztráta tepla přes 1 m2 jednoduchého zasklení je v průměru 475 kWh, při dvojitém zasklení se níží na 238 kWh a při trojitém se dostaneme na pouhých 154 kWh. Vzhledem k velké hmotnosti křídel s trojitým zasklením se od této varianty v praxi upouští. Využít můžeme aplikaci speciálního pokoveného skla nebo speciálních fólií.

Výměnou starých oken za nové si výrazně zvýšíme komfort bydlení

Koeficient propustnosti (prostupu) tepla – U Koeficient propustnosti tepla vyjadřuje, kolik tepla ve wattech unikne (prostoupí) jedním metrem čtverečním skla při daném rozdílu teplot. U dvojskel se tato veličina pohybuje od 0,9 do 2,8 W/m2K. Čím je tedy hodnota nižší, tím sklo dosahuje lepších izolačních vlastností. Koeficient propustnosti se stanovuje buďto měřením v autorizované zkušebně nebo výpočtem z hodnot použitých materiálů. Současná norma stanovuje hodnotu tepelné propustnosti pro celé okno včetně rámu U = 1,8 W/m2K. Tato hranice nesmí být překročena. Doporučená hodnota je U = 1,2 W/m2K.
ab
ab
ab
ab
ab