Kategorie

Voda v pohybu

Zvuk vody prýštící do výšky a padající zpět na vodní hladinu fascinuje lidi od nepaměti.Už v egyptských zahradách sehrávala voda jako jeden ze čtyř posvátných prvků velmi důležitou roli.
Kašny a fontány jsou už od starověku důležitými zásobárnami vody a nezanedbatelnými okrasami každého města. V době renesance bychom nenašli  jeden park, jedinou šlechtickou zahradu bez  fontány, chrliče, kaskády, nebo alespoň malého vodotrysku.

První kašny

Staročeské  slovo kaštna vzniklo z německého slova Wasser kasten, což znamená v překladu schránka, nádržka na vodu. První kašny byly obyčejně dřevěné, někdy plechové, později kamenné  schránky, do kterých byla voda jednoduchou trubkou přiváděna buď z městského vodovodu, studny,nebo ze studánky. Tyto umělé nádrže na vodu se budovaly na velmi frekventovaných , nebo strategicky vhodných  místech , kde plnily svoji důležitou funkci. Sloužily jako zásobárny pitné vody pro obyvatele města a zvláště  významnou roli sehrávaly v případě požárů. Od 16. století se v Čechách začaly objevovat první kašny, zdobené ornamenty a figurálními motivy. Spolu s funkcí užitkovou plnily také svou funkci okrasnou.

Fontány

Vedle kašen vznikaly také fontány - dekorativně pojaté kamenné, nebo kovové nádrže  s vodotryskem, většinou s několikastupňovými  přepady.Bývají  ornamentálně nebo figurativně sochařsky zdobené  a už v antických časech se staly důležitou součástí jak palácové, tak zahradní architektury.Kašny a fontány představují jeden ze základních architektonických prvků, který určuje tvář každého města.

Moderní kašna v současnosti

Když se dnes řekne kašna, téměř každý si představí dílo, které vzniklo „někdy ve středověku“. Olomoucká Arionova kašna, umístěná na jihozápadním nároží radnice, však  byla odhalena teprve nedávno. V září roku 2002. Arionova kašna Po právu  poutá pozornost  jak domácích obyvatel, tak návštěvníků města. Je současná a  přitom tak klasická, že plně koresponduje s historickým centrem tohoto starobylého města.Vytvořil ji olomoucký rodák  Ivan Theimer, sochař žijící v současné době ve Francii, spolu s architektkou Angelou Chiantelliovou. Plastiky byly odlity v Toskánsku. Tam totiž našel umělecké slévárny, které byly schopné odlít jeho pozoruhodné dílo. Ivan Theimer Námětem  sochařské výzdoby je antická pověst o řeckém pěvci a hráči na kitharu Arionovi, který se před lupiči vrhl do mořských vln a  delfín, přivábený jeho podmanivým zpěvem  mu zachránil život. Základem kašny je oválný bazén, zapuštěný  pod úroveň dlažby. Nese  tři bronzové skupiny soch - obelisk na krunýři  monumentální želvy, sousoší dvou dětí a sochu stojícího Ariona s delfínem. Další plastika želvy stojí opodál, vedle vodní nádrže. Všechny plastiky jsou pokryty drobným  reliéfním dekorem, který oslavuje Moravu, Olomouc a její obyvatele. Ovšem nejpozoruhodnější je možnost kontaktu dětí s dílem, neboť bylo koncipováno tak aby nebylo jen potěchou pro oko,ale slouží jako brouzdaliště pro nejmenší obdivovatele. Od roku 2005 bylo oficiálními hygienickými institucemi povoleno koupání v této kašně a tak je Olomouc jediným městem v ČR s oficiálním  „koupalištěm „ přímo  na náměstí.
ab
ab
ab
ab
ab