Kategorie

Vlhkost v domě, jak si s ní poradit?

Dlouhá zima a metry sněhu si vybírají svou daň v podobě vlhkých zdí a základů. Jak jim efektivně zabránit?
Vlhkost je problémem téměř každého domu. V pátém i prvním patře můžeme najít mapy, soli, plísně. Spolehlivé indicie vlhkých zdí, které mají narušenou nejen omítku, ale i samotné zdivo. Navíc dochází k tepelným ztrátám, narušuje se tepelná izolace a v některých případech se může přidat i nepříjemný zápach. Příčiny vlhkosti Proto dříve, než se do boje proti vlhkosti pustíte, zjistěte si příčinu, druh a zdroj vlhkosti a také stupeň poškození a případně i zasolení. Vzlíná voda od země? Sráží se pára v domě? Zatéká ze střechy nebo je prasklé potrubí? Pokud si nejste jisti, nebojte se objednat odbornou sanační firmu, která může provést nejen samotné vysoušení, ale i komplexní analýzu příčin vlhkosti.

Sanace vlhkých zdí

Sanace zdiva, prováděná v podezdívkách, základech a dlažbách, může mít několik podob. Zarážené izolace jsou vhodné tam, kde vlhkost vzlíná ze sklepních prostor. Podřezání zdiva a vložení hydroizolace je poměrně častým řešením, je ale nutné dobré uzavření spáry pevnostními klíny. Další metody jsou elektroosmická či magnetokinetocká a chemické injektáže.

Pravidelné kontroly proti vlhkosti

Často větrejte, zabráníte tak kondenzaci par a vzniku plísní. Instalujte vysoušeče a ventilátory do koupelen a kuchyně. Při stavbě domu použijte takové izolace, které dokáží odvést vlhkost z domu. Vždy po zimě a na podzim kontrolujte stav střechy a okapů, omítek a zdiva. Každá prasklinka se může stát větším problémem a zdrojem prosakování vlhkosti.
ab
ab
ab
ab
ab