Kategorie

Vlhkost v bytě nebo domě lze odstranit

Vlhkost v domácnosti je věčný problém, a nemusí být způsobena jenom špatným větráním. Podívejte se s námi na několik možností, jak se vlhkosti zbavit.
Vlhkost je všude kolem nás. Dostane-li se nám do bytu nebo domu, není něco v pořádku. Než zahájíme příslušná opatření, je nezbytné zjistit, odkud se vlastně vlhkost ve stavbě vzala.

Odkud se vlhkost v domácnosti bere?

Primárních zdrojů vlhkosti v domě je celá řada, od méně závažných a relativně snadno odstranitelných až po komplikované, u nichž musíme vynaložit daleko větší úsilí spojené se stavebními zásahy do konstrukce domu. „Pomineme-li vlhkost, která se do domu dostává stavebními poruchami (netěsnící izolace základů, zatékající střecha), setkáváme se s vlhkostí, která byla zabudována při výstavbě a vlhkostí, kterou produkují lidé a rostliny. Při výstavbě bývá použito značné množství vody zejména do betonových směsí, malt, omítek a tzv. litých podlah. Zdrojem vlhkosti mohou být i další zabudované stavební materiály,“ říká Petr Veleba ze společnosti Wienerberger.

Vlhkost v základech - problém starších domů

Velké komplikace přináší voda vzlínající směrem od základů domu nahoru, která postupně proniká zdivem. Příčinou vzlínající vlhkosti, která se nejčastěji objevuje u starších domů, je nedostatečná, chybějící nebo již opotřebovaná hydroizolace. Stejně tak dochází ke vzlínání solí, které se transportují společně se zemní vlhkostí a působí stejně zhoubně jako vlhkost, protože se usazují ve zdivu a postupně jej napadají a ničí. Rosný bod ve zdivu a vlhkost Nezanedbatelnou roli hraje také takzvaný rosný bod ve zdivu. Pokud je ho ve zdivu dosaženo, vzduch již nedokáže absorbovat více vodních par a je nastartován proces kondenzace, který se při nesprávné skladbě obvodové zdi může projevit zvyšující se vlhkostí v interiéru. Kondenzací vodních par mohou být poškozeny materiály, které se vlhkostí znehodnocují, a mohou tak ohrozit konstrukci celé stavby. Mezi takové materiály patří dřevo, které ve vlhkosti může být napadeno plísní a hnilobami, nebo vláknité izolační materiály, jež ztrácejí vlhkostí svoji izolační schopnost.

Vlhkost a vzlínání vody: Co pomáhá?

Metod, které mohou být použity proti vzlínající vlhkosti, je celá řada. Volba dané metody záleží na konkrétní situaci, na míře napadení domu vlhkostí a také na finanční situaci investora. V zásadě můžeme využít několika způsobů: mechanického, injektážního, elektrofyzikálního, elektrochemického a některých doplňkových metod.

Mechanické a injektážní odstranění vlhkosti

Podstatou mechanické metody je například vykopání odvětrávací šachty po obvodu zdi, která umožňuje rychlejší odtok vody, nebo vytvoření hydroizolační clony proti vlhkému zdivu, a to jeho podřezáváním. Do vzniklé spáry se postupně vkládá izolační folie a injektážní trubka. Spára se omítne cementovou maltou a po zatvrdnutí se pod tlakem plní injektážní maltou.  Při použití injektážní metody se vytváří hydroizolační clona formou napouštění zdiva vodoodpudivými materiály prostřednictvím tlakové nebo beztlakové injektáže.

Elektrofyzikální odstranění vlhkosti

V elektrofyzikální metodě se využívá vlastností elektrického proudu. Protože molekuly vody přechází v elektrickém poli od kladného k zápornému pólu, vzlínání vody je možné zastavit a obrátit změnou elektrického pole. Tato metoda je výhodnější co do náročnosti i použití materiálu a je ekonomicky výhodnější oproti výše zmíněným metodám. Současně minimálně zasahuje do statiky zdiva.

Elektrochemické odstranění vlhkosti

Poslední metoda – elektrochemická, je založena na bázi chemických procesů. Spojuje vlastnosti injektážní a elektrofyzikální metody. Pro odstranění vlhkosti se používá injektážní roztok, který má těsnící a elektrovodivé vlastnosti. Použití nepropustné folie s ventilačními otvory nebo sanační omítky jsou dalším, spíše doplňkovým způsobem, jak bojovat s vlhkými zdmi. Zajímá vás, jak nejlépe vlhkosti v bytě předejít? Přečtěte si celý článek na našem partnerském portále Nazeleno.cz.
ab
ab
ab
ab
ab