Kategorie

Vlhké zdivo – 2. díl: Jak si můžeme poradit sami?

O vysušování, odstraňování vlhkosti ze stavebních konstrukcí a sanaci zdiva již bylo napsáno mnoho. V případě silného zasažení vlhkostí je nejlepším řešením obrátit se na specializovanou firmu. Pokud však vlhkost zdiva zásadním způsobem neovlivňuje vlhkostní poměry v interiéru, můžeme si poradit i sami.
Tuto alternativu volíme tehdy, pokud poškození není nikterak rozsáhlé a jedná se spíše jen o kosmetický problém s rozpadem omítek, nebo tehdy, kdy je obtížné a nákladné řešit odstranění vlhkosti zdí podřezávkou a vložením izolace, nebo konečně v případě, že tato činnost je spojena s vybouráním podlah a narušením okolních konstrukcí. Není sice absolutní, ale často je až překvapivě účinná.

Vlhkost se nevyhýbá ani architektonicky cenným budovám

O jakou alternativu jde?

Jde o systém, který využívá pro úpravu vlhkosti ve zdivu a odstranění defektů omítek od zasolení mikroporézní vrstvu účinkující jako polopropustná (osmotická) membrána v líci nenahozeného zdiva, přiměřeně prostupnou pro odpařování, avšak nepropustnou pro soli. Vrstva se aplikuje pod běžnou omítku.Tímto zásahem odpadnou problémy s použitím poměrně drahé sanační omítky a je možno vyhovět i požadavku památkářů na použití původních omítkových materiálů v případě opravy historických objektů. Tato relativně levná sanační úprava, realizovatelná svépomocí, je ekologická a lze ji provádět výhradně z tuzemského materiálu.

Po provedené sanaci zdiva je obtížné uvěřit, že se jedná o tytéž domy

A jak při sanaci postupovat?

Použít můžete přípravky firmy NAVOM. Způsob ochrany hydroizolačním materiálem NAVOM patří mezi úspěšné sanační metody prověřené praxí, ač pro ni dosud není k dispozici detailní fyzikální popis. Technologický postup zahájíme otlučením vlhké a zasolené omítky nad úroveň vzlínající vlhkosti a to obvykle z obou stran zdi (výjimkou jsou prostory pod úrovní terénu, kdy není nutno zeminu okolo obvodových zdí odkopávat). Zdivo zbavíme prachu ometením, vysátím nebo proudem vzduchu z kompresoru. Následuje penetrace zdiva a tím jeho zpevnění napouštěcím roztokem NAPO. K tomu použijeme štětku nebo stříkací pistoli. Po zaschnutí penetrace provedeme první nátěr nebo nástřik materiálem NAVOM.

Vlhké fleky na zdech jsou nepříjemným varováním

Záverečné úpravy

Po zaschnutí opravíme případné nedostatky tmelem a naneseme jeden až dva další nátěry hmotou NAVOM. Dvou až trojnásobný nátěr vytváří mikroporézní přepážku na povrchu zdiva, která zároveň ovlivňuje osmotické poměry rozpuštěných solí v konstrukci. Konečnou úpravou je opětovné nahození zdi omítkou. Vlhkost zdi zmizí až po dobrém vyzrání (hydrataci) sanační hmoty. Výsledkem správně provedeného postupu aplikace je zeď, která se jeví suchá a která výrazně nezvyšuje vlhkost v místnosti, ani netrpí doprovodnými jevy provázející zasolení omítek. Při nespotřebování celého balení je možno materiál NAVOM v původním neprodyšném obalu s plastovou folií dlouhodobě skladovat. Vzhledem k široké použitelnosti této hmoty ji ocení nejen profesionálové zabývající se sanací vlhkého zdiva, ale i každý domácí kutil.
ab
ab
ab
ab
ab