Kategorie

Vlastní studna: Přežitek, nebo rodinný poklad?

Voda – životadárná tekutina je pro naprostou většinu domácností dodávána z veřejného vodovodu, který je spravován místní vodohospodářskou společností. Vzhledem k tomu, že v poslední době ceny vodného stále rostou, mnoho lidí začíná přemýšlet o stavbě nové studny. Pokusíme se proto odpovědět na otázky, zda se vám investice do vlastní studny vyplatí.
Máte-li v úmyslu začít stavět rodinný dům, budete nezbytně potřebovat zdroj vody jednak pro stavbu samotnou, ale i k následnému bydlení. Situaci můžete řešit napojením na veřejný vodovod, nebo si vybudovat studnu vlastní. Při rozhodování, kterou variantu zvolit, je nezbytné vzít v úvahu hned několik faktorů. Velké množství veřejných vodovodů využívá povrchové zdroje vod. Naopak do studny proudí voda z podzemních zdrojů, které obsahují zdraví prospěšné minerální látky. Při hledání podzemní vody si můžete být téměř jisti, že ji najdete, ale v různorodém složení a kvalitě.

Najít vhodné místo

Místo, kde bude nejvhodnější studnu umístit, vám najde podle tradičního způsobu proutkař, nebo specializovaná firma za pomocí moderní techniky. Při rozhodování, kam studnu umístit, dbejte na dodržení dostatečné vzdálenosti od studní, které se nacházejí ve vašem těsném sousedství. Dále dodržujte vzdálenosti od potenciálních míst znečištění v lokalitě (septik, kompost), aby nedocházelo ke znečištění vody vinou průsaků. Pokud chcete novou studnu postavit tam, kde není známa skladba podloží a velikost zdroje, doporučuje se provést průzkumný vrt, ze kterého se odebere vzorek zeminy, podloží a vody, která projde laboratorním rozborem. Ten pak určí kvalitu vody a porovná ji s limity danými vyhláškou ministerstva zemědělství. Naopak v zastavěné oblasti s již proběhlou nebo probíhající výstavbou je obvykle skladba podloží dobře známa (společně s kvalitou vody), a proto stačí získat informace od odborného pracovníka pohybujícího se v terénu nebo od starousedlíků znalých místních poměrů.

Předpisy pro stavbu studny

Stavba studny je považována za vodohospodářské dílo. V samotném důsledku to znamená, že stavba studny není chápana jako jednoduchá stavba podléhající pouze ohlášení na příslušném stavebním úřadě. Pro stavbu studny totiž budete potřebovat projekt a souhlas orgánů státní správy – vodoprávní řízení vodohospodářů a stavebního úřadu. Pokud uvažujete o tom, že si studnu vybudujete sami, a tak ušetříte nějaký peníz, budete zklamáni. Platné právní normy zakazují, aby si lidé studnu hloubili svépomocí. Při vodoprávním řízení budete muset dokonce doložit i autorizační osvědčení firmy, která vám studnu vybuduje.

Zvolte si typ studny

Při úvahách o výstavbě vlastní studny je dobré vědět, že existují dva typy studní – studny vrtané nebo kopané. Rozhodnutí o tom, jaký typ zvolit, přenechejte odborníkům. Obecně ale platí, že kopané studny jsou pracnější a dosahují omezené hloubky. Tím jsou náchylnější na místní znečištění vody, popř. kolísání hladiny během roku. Jakmile zjistíte, že hladina podzemní vody je hlouběji než 12–15 m, bude výhodnější uvažovat o studnách vrtaných. Průměr vrtu se pohybuje v rozsahu od 150–300 mm v závislosti na předpokládané spotřebě vody a na rozsahu zdroje. Za metr vrtané studny zaplatíte od 1 500 Kč s přihlédnutím na druh podloží. Praxe ukazuje, že vrtané studny jsou většinou používány tam, kde se předpokládá menší odběr vody – zejména u malých rodinných domů a rekreačních chat. Naopak u rodinných domů standardní velikosti si nechte vyhloubit studnu kopanou, protože se předpokládá daleko větší odběr vody. Obvyklý průměr kopaných studní je 1 000–1 500 mm. Tento rozměr garantuje pojmutí dostatečného množství vody pro potřebu vaší domácnosti. Firmě zaplatíte za práci a materiál v rozmezí 5 500–7 000 Kč/metr studny.

Investice do studny se vyplatí

I když se vám může počáteční vložená investice do vybudování nové studny zdát vysoká, určitě se vám s odstupem času několikanásobně vrátí. Pokud máte vlastní studnu, nebudete platit vodné, ale pouze stočné. Domácnosti s velkým odběrem vody tak dokáží uspořit až 5 000 Kč za rok, a to je již zajímavá částka.

Šetřit vodou neznamená ušetřit peníze

Celospolečenské trendy jsou nastaveny tak, aby jednotlivé domácnosti s vodou co možná nejvíce šetřily. Pozitivní informací je fakt, že se jim to daří, paradoxně jim to však nepřináší kýžený užitek v podobě nižších plateb za spotřebovanou vodu. Spíše opak je pravdou. Vodohospodářské společnosti na nižší spotřebu vody domácnostmi reagují zvýšením sazeb za 1 m3 odebrané vody. Vysvětlují to rostoucími náklady na provoz a údržbu vodárenských zařízení a vodovodních rozvodů. Logická úvaha, kdy nižší spotřeba vody se bude rovnat nižší fakturované částce, bohužel pro zákazníky neplatí.
ab
ab
ab
ab
ab