Kategorie

Víte, že od 1. července jsou požární hlásiče a hasicí přístroje povinnou součástí domácnosti?! Musí být v každé nové či rekonstruované stavbě.

Od 1. 7. 2008 začala platit nová vyhláška ministerstva vnitra, týkající se požární ochrany.
 

Koho se nová vyhláška týká?

 
Vyhláška se týká pouze budov, jejichž stavba nebo rekonstrukce byla z hlediska požární bezpečnosti schválena po prvním červenci 2008.
 
Přenosný hasicí přístroj práškový, sortiment firmy Rapastav, s.r.o.

Čeho se nová vyhláška týká?

  1. Hasicím přístrojem musí být vybaveny:
  • rodinné domy, chaty a chalupy (práškový hasicí přístroj 34A)
  • garáže (práškový hasicí přístroj 183B)
  • společné prostory bytových domů (vodní či pěnový hasicí přístroj 13A nebo práškový hasicí přístroj 21A)
  • prostory bytových domů u hlavního rozvaděče elektřiny (práškový hasicí přístroj 21A)
  • strojovny výtahů bytových domů (sněhový hasicí přístroj /CO2/ 55B)
  1. Požární hlásiče
Požární hlásiče musejí být v rodinném domě a v obytném prostoru bytových domů. Nemusejí být v chatách a chalupách, v garážích ani ve společných prostorách bytových domů.

 Foto: hasici-pristroje.rapastav.cz

ab
ab
ab
ab
ab