Kategorie

Větrná energetika na výsluní

Větrné elektrárny u nás rostou jako houby po dešti. Z dat zveřejněných Energetickým regulačním úřadem vyplývá, že objem elektrické energie, kterou vyrobí větrné elektrárny, překročil 125 000 MWh a vrostl tak meziročně o 150 procent. A to i navzdory rozsáhlé kritice, ať už ze strany obcí či ze strany obcí provozovatele přenosové soustavy.
Že si za číslem 125 000 MWh nic nepředstavíte? Pak vězte, že odpovídá roční spotřebě přibližně 36 tisíc domácností, což odpovídá například velikosti Havířova. "V uhelných elektrárnách by se pro tento objem výroby muselo spálit uhlí, dovezené nákladním vlakem o délce 40 kilometrů a vzniklý popílek by pokryl Václavské náměstí až do výše půl metru," uvedl předseda České společnosti pro větrnou energii František Šustr.

Větrných elektráren bude i nadále přibývat

Lví podíl na navýšení produkce elektrické energie z větru má farma Kryštofovy Hamry ležící ve střední části Krušných hor. Tato farma byla uvedena do provozu koncem roku 2007 a se svými 21 větrníky a s celkovým výkonem 42 MW se rázem stala největším fungujícím větrnými parkem v zemi.

Energie z větru má i celou řadu odpůrců

Na první pohled se zdá, že rozvoji větrných elektráren u nás nic nebrání. Přesto zastánci větrné energie musí čelit celé řadě odpůrců. Kritika se ozývá z různých stran:
Ekologové argumentují např. rušivým efektem pro ptactvo (infrazvuky). Místní lidé namítají, že stavba bude hyzdit okolí, bojí se hlučnosti i rušení a mnohdy také mají strach o znehodnocení vlastních pozemků.
Provozovatelé přenosové soustavy poukazují na obtížnou předvídatelnost výroby. "Elektřinu z obnovitelných zdrojů musíme povinně vykoupit. Když ale vítr nefouká a větrné elektrárny do sítě elektřinu nedodávají, musejí poptávku uspokojit záložní zdroje,"uvedl již dříve pro ČTK ředitel ČEPS Vladimír Tošovský.
Zástupci České společnosti pro větrnou energii jsou však v otázce další výstavby nových větrných elektráren velmi optimističtí. V současné době u nás existuje řada projektů na výstavbu větrných parků. Jedním z velkých investorů do tohoto odvětví je společnost ČEZ, která prohlásila, že má již nyní potřebný souhlas k výstavbě dalších větrníků o celkovém instalovaném výkonu 110 megawattů. Lze tedy očekávat, že nárůst objemu výroby elektřiny z větrných elektráren bude pokračovat v nejbližších letech ještě vyšším tempem než doposud.
ab
ab
ab
ab
ab