Kategorie

Ve 2. čtvrtletí se meziročně zvýšil počet stavebních zakázek

Ve 2. čtvrtletí letošního roku dosáhla celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek 69,1 miliardy korun a meziročně byla vyšší o 11,5 procenta.
Ve 2. čtvrtletí uzavřely stavební podniky 22 166 nových stavebních zakázek v celkové hodnotě 69,1 miliardy Kč. Zvýšil se objem zakázek na inženýrských stavbách (+38,8 procenta) a naopak se snížil podíl bytové výstavby (-24,7 procenta).

O meziroční růst objemu stavebních zakázek se postaraly inženýrské stavby, objem nově sjednané bytové výstavby poklesl

Startují projekty výstavby nových silnic a dálnic

Výrazný nárůst hodnoty u nově uzavřených zakázek inženýrských staveb byl ovlivněn finančně náročnými stavbami zejména silniční a dálniční infrastruktury a nízkou srovnávací základnou ve 2. čtvrtletí 2005. Naopak pokles hodnoty nově uzavřených zakázek u bytových budov ovlivnila vysoká srovnávací základna ve 2. čtvrtletí 2005, kdy byly uzavřeny zakázky na výstavbu velkých bytových souborů jako například Slunečný vršek a Central Park v Praze.

Nejlepší zákazník= stát

Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v tuzemsku dosáhla 3,1 miliónu korun. U veřejné zakázky jde o 4,7 mil. Kč a u soukromé zakázky o 2,2 mil. Kč. V porovnání se 2. čtvrtletím 2005 vzrostla její hodnota o 25,8 %. Z celkové hodnoty nově uzavřených zakázek byly veřejné zakázky ve výši 39,2 mld. Kč (56,7 %) a soukromé 29,9 mld. Kč (43,3 %). Podle počtu zakázek naopak převažovaly zakázky soukromé, které tvořily 62,5 % z celkového počtu 22 166 nově uzavřených zakázek. Zdroj: www.iHNed.cz
ab
ab
ab
ab
ab