Kategorie

Včelařské dřeviny

Odhaduje se, že na Zemi roste kolem 50 000 druhů stromů a keřů. Z toho u nás se můžeme setkat s 500 druhy.
Zaměříme se na užší skupinu dřevin s významem pro včelařství – na včelařské dřeviny, v jejichž květech včely sbírají nektar, pyl a na pupenech základní surovinu pro tvorbu propolisu. Do včelařských dřevin se v dnešní době řadí kolem 160 stromů a keřů.

Lípa velkolistá se vždy ocitne v centru včelího zájmu

Nektária

Zdroje včelí pastvy se na každém stanovišti rok co rok mění v důsledku osevních postupů kulturních rostlin. Za nejstálejší zdroje včelí snůšky se právě proto považují dřeviny. Včely sbírají na prvním místě nektar, který je vylučován z květních nektárií (jabloně, hrušně). U mnohých čeledí rostlin se také setkáváme s mimokvětními nektáriemi (osika, bílá vrba). Dále včely sbírají pyl na květech mnohých dřevin a na pupenech propolis. Obdobně jako nektar je u většiny dřevin vylučován také roztok soli,  a to solnými žlázkami, tzv. hydathodami. Včely pak s oblibou sbírají také tuto vodu, která neobsahuje cukry.

Rozmnožování dřevin

Nejjednodušším a zároveň nejdéle trvajícím způsobem rozmnožování včelařských dřevin je výsev semen. Semena většiny včelařských dřevin vyséváme až na jaře příštího roku. Aby dobře vyklíčila, přechováváme je v zimě ve vrstvách vlhkého písku. Více využívané k rozmnožování je řízkování a hřížení. K tomu potřebujeme 2-3 plastické množárny, krabičku stimulátoru růstu, ostrý nůž, pár květináčů nebo květních truhlíků a samozřejmě matečné rostliny. Zimní dřevité řízky připravujeme pozdě na podzim, než teplota klesne pod -4°C. Před vysázením je dobré namočit většinu řízků do roztoku nebo mírně obalit v práškovém stimulátoru růstu. Řízky sázíme do země buď kolmo, nebo šikmo, ale vždy tak, aby byl horní pupen mírně nad zemí. Řízkování a hřížení je vegetativní způsob rozmnožování rostlin. Nově vypěstovaná dřevina má stejné vlastnosti jako původní, matečná dřevina. Řízkováním se  velmi snadno rozmnožují popínavé dřeviny, jež mají vzdušné kořeny. Naopak řízkování jehličnanů je složitější.

Také trnovník si můžete sami rozmnožit

Nejvyhledávanější včelařské dřeviny

Včelařské dřeviny se posuzují podle doby kvetení, zdroje nektaru a pylu a celkové včelí snůšky. Mezi patnáct nejvyhledávanějších a nejvýnosnějších včelařských dřevin patří: dřín obecný, hloh obecný, hlošina úzkolistá, jabloň lesní, jalovec obecný, jírovec maďal, lípa srdčitá, meruňka obecná, ostružník křovitý, pámelník bílý, růže šípková, slivoň mahalebka, tis obecný, topol černý a trnovník akát.
ab
ab
ab
ab
ab