Kategorie

Vaňkovka a její zapeklitá cesta do 21. století

Brněnské obchodní centrum Vaňkovka je velmi oblíbené a hojně navštěvované. Málokdo ovšem ví, k čemu přesně areál sousední továrny dříve sloužil, a kde Vaňkovka přišla ke svému jménu.

Výstavba Vaňkovky

Počátky Vaňkovky spadají už do roku 1865, kdy Friedrich Wannieck spolu se svým obchodním partnerem Philipem Jellinkem obdrželi povolení k výstavbě slévárny. Byla pořízena kuplovna (pec sloužící k přetavovaní železa v litinu), parní stroj, kotelna a montážní dílny. Malá strojní továrna na zahradě Wannieckova domu na ulici Trnitá se tak stala odrazovým můstkem k vytvoření úspěšné továrny, jejíž plocha bude jednou zabírat 30 000 metrů čtverečních. Vaňkovka se začala rekonstruovat v roce 2000. Roku 1868 se stal Friedrich Wannieck sám vlastníkem celé továrny. Pod jeho vedením se stále rozšiřoval výrobní plán a s ním i areál. V sedmdesátých letech 19. století byla postavena nová administrativní budova, později také sklad a tovární komín, který byl v oné době nejvyšší v Brně (celých 36 metrů).

Vaňkovka a počátek krize

Na samém konci 19. století se vedení továrny začalo potýkat s problémy. Důvodem nebyly neúspěchy ani finanční krize, nýbrž nedostatek práceschopné síly ve vedoucích pozicích. Během pár desítek let navíc dynamický rozvoj výrobních technologií způsobil, že možnosti areálu Vaňkovka se ukázaly být dosti limitující. Doba si žádala vyšší výkonnost turbín i rozsáhlejší výrobní kapacity. Toho chtěl využít například známý architekt Bohuslav Fuchs, jehož vítězný návrh nové městské struktury počítal s likvidací areálu. Budova továrny Vaňkovka během přestavby Vyrábět se nakonec v areálu nepřestalo, v meziválečném a poválečném období se často měnila správa Vaňkovky (Spojené továrny na obráběcí stroje n.p, Zbrojovka Brno n.p., Závody Jana Švermy n.p). Od roku 1967 až do roku 1996 byl majitelem Vaňovky státní podnik Zetor Brno. Již na konci 60. let se počítalo se zrušením slévárny, asanace byla ale zamítána, začalo se uvažovat o nových způsobech využití areálu.

Zrušení výroby a Nadace Vaňkovka

Poslední historická tavba proběhla ve Vaňkovce v březnu roku 1988. Ovšem první architektonicko-urbanistické návrhy na přestavbu začínají vznikat již rok předtím. V den 13. května 1992 byla úředně potvrzena historická hodnota areálu – areál strojírny a slévárny Vaňkovka Ministerstvo kultury ČR prohlásilo za Kulturní památku.V devadesátých letech byla založena Nadace Vaňkovka, v Modelárně začaly probíhat první workshopy, koncerty a festivaly. Interiér továrny Vaňkovka během přestavby.

Přestavba

V roce 2000 byl celý areál uzavřen a začalo se s přestavbou, investor – firma ECE – prosadil svůj návrh na výstavbu obchodního domu se společenským využitím. O pět let později, přesněji 23. března 2005, byla slavnostně otevřena Nákupní galerie Vaňkovka, otevřely se také prostory Slévárny, které slouží jako kulturní centrum a centrum nevládních neziskových organizací města Brna a Jihomoravského kraje. Vedle rekonstruovaného areálu našla místo nově zbudovaná nákupní galerie.

Wannieck Gallery Brno

Galerie v prostoru bývalé slévárny nabízí umělcům i návštěvníkům opravdu velkorysé a příjemné prostory. Rekonstruovaná hala poskytuje více než 3000 metrů čtverečních. Zaměřuje se především na současnou českou i světovou malbu a objekty. Speciální výstavní projekty probíhají dále také v oddělených prostorách Galerie na mostě a Galerie za stěnou. Zároveň je zde postupně shromažďována stálá sbírka české malby generace 80. a 90. let minulého století i současných trendů. V současné době můžete zhlédnout výstavu čtyř expresivních malířů. Vernisáž proběhla teprve nedávno, 21.června, obrazy tří pražských malířů střední generace a jednoho mladého německého umělce proto máte možnost ohodnotit až do poloviny října. Nepřehlédnutelným dílem je tu například velkoformátový obraz ďábla, v němž jsou zabudována barevná světýlka a po zmáčknutí tlačítka vám zpoza obrazu navíc začne hrát rocková hudba. foto: Občanské sdružení Vaňkovka
ab
ab
ab
ab
ab