Kategorie

V Českých Budějovicích vám poradí, jak postavit pasivní dům

Začátkem února bylo v Českých Budějovicích otevřeno nové poradenské centrum se zaměřením na pasivní domy. Naleznete ho v sídle občanského sdružení ECČB na náměstí Př.Otakara II. 87/25.
Občanské sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) se stalo partnerem projektu "Síť center pasivního domu" financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Do projektu, který je koordinován Centrem pasivního domu v Brně (www.pasivnidomy.cz), je celkem zapojeno 13 partnerů z celé republiky. V rámci projektu vznikla v některých regionech ČR informační a poradenská centra zaměřená na poradenství v oblasti výstavby pasivních domů.

Pasivní domy se vyznačují mimořádně nízkou spotřebou energie Obr.: www.pasivnidomy.cz

Jak komunikovat s ECČB?

Zájemcům o tématiku pasivních domů zodpoví ECČB jejich dotazy bezplatně. Poradce ECČB je možné navštívit osobně, v tom případě je ale třeba se předem telefonicky objednat na čísle 387 312 580), nebo své dotazy zaslat elektronicky na adresu eccb@eccb.cz, či využít telefonické poradenské linky 387 312 580. Konzultační hodiny jsou každé úterý od 10:00 – 12:00 hod a každý čtvrtek od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

Co je to pasivní dům?

Za pasivní dům je považován dům, jehož měrná spotřeba tepla na vytápění a chlazení je nižší než 15 kWh/m²/rok vytápěné plochy. Abychom dosáhli tak malé spotřeby tepla, musí být pasivní dům velmi dobře tepelně izolován a jeho obvodové konstrukce by měly být řešeny tak, aby byly minimalizovány tepelné mosty a byla zaručena jejich vzduchotěsnost. Požadovaná hygienická výměna vzduchu je zpravidla řešena větráním se zpětným získáváním tepla. Dále je využíváno teplo produkované obyvateli domu a elektrospotřebiči a také teplo ze slunečního záření. Díky minimální spotřebě tepla na vytápění pasivního domu jsou také velmi nízké provozní náklady.
ab
ab
ab
ab
ab