Kategorie

Úžasný architekt a jeho dynamické stavby, to je Erich Mendelsohn

Erich Mendelsohn je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů dvacátého století. Jeho budovy byly postaveny na území dnešního Německa, Polska, Ruska, Norska, Velké Británie, Izraele a USA.
 

Výstava v GVUO od 22.5. - 5.7. 2009

Kdo byl Architek Erich Mendelsohn

Erich Mendelsohn studoval od roku 1908 architekturu v Berlíně a Mnichově. Diplomoval u Theodora Fischera. Až do vypuknutí první světové války působil jako designér, jevištní a kostýmní výtvarník na volné noze. Navázal přátelství s umělci ze skupiny Modrý jezdec (Blauen Reiters). Z ruské fronty posílal své ženě Louise malé kresby, v kterých se již odrážely nápady pro poválečnou architekturu s použitím železa a betonu. Bezprostředně po válce otevřel svůj ateliér v Berlíně. Se svou první budovou, Einsteinovou věží v Postupimi, továrnou na klobouky v Luckenwalde a budovou Mosse v Berlíně, se doslova katapultoval mezi přední tvůrce architektonické avantgardy.

Ze života Ericha Mendelsohna

Následně obdržel četné příležitosti, navrhovat obchodní domy, komerční budovy, továrny a rodinné domy. Jeho kancelář úspěšně fungovala až do jeho emigrace v r. 1933. V emigraci ve Velké Británii pak pomáhal mnoha umělcům, architektům, intelektuálům a přátelům, kteří se ocitali ve vyhnanství v důsledku rostoucího antisemitismu v Německu. V Londýně založil nový ateliér s Sergem Chermayeffem a vyhrál soutěž na stavbu lázní v Bexhill-onSea/Sussex a vybudoval několik rodinných domů. V roce 1938 se stal britským občanem. Od roku 1935 si také udržoval ateliér v Jeruzalémě, kam ho následovali někteří z jeho klíčových zaměstnanců z Berlína. Z tohoto působení vyplynuly pro architekturu a společnost Palestiny důležité stavby, jako je dům pro pozdějšího prezidenta Chaima Weizmanna, univerzitní budovy na Mount SCOPUS a nemocnice v Haifě. Přesto v roce 1941 emigroval se svou manželkou do USA. V důsledku depresí a kvůli válce téměř přestal stavět. O to víc se věnoval psaní, přednáškám a vyučování na četných vysokých školách, včetně prestižních univerzit v Yale a Berkeley. Až do své smrti v roce 1953 navrhoval a stavěl synagogy, židovské komunitní centra, soukromé domy a nemocnice. Jeho projekt Památníku pro šest milionů židovských obětí nacismu v Riverside Park v New Yorku zůstal nedokončen.

Výstava v GVUO Ericha Mendelsohna představuje rozsáhlé dílo

Výstava představuje Mendelsohnovo rozsáhlé dílo podle odlišných oblastí činností v chronologickém pořadí. Tímto způsobem budou návštěvníci moci sledovat a porovnávat vývoj stylistických Mendelsohnových záměrů, až do jeho nejbližšího období, které měl v posledních letech svého života. Skicy, stavební výkresy, dobové fotografie a dvacet dva modelů zobrazují vybrané objekty. V České republice se nachází jediná jeho stavba, obchodní dům Bachner v Ostravě.

Erich Mendelsohn ve zkratce:

1887 – Narodil se v Allenstein, Východní Prusko 1908–1912 – Studium architektury v Berlíně a Mnichově 1918 – Otevírá svou vlastní architektonickou kancelář v Berlíně 1933 – Emigroval do Anglie 1935 – Zakládá architektonickou kancelář v Jeruzalémě 1941 – Emigroval do USA 1953 – Zemřel v San Francisku

Foto,info: SPOK; www.spok.cz, GVUO; www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab