Kategorie

Uvažujete o převodu bytu do osobního vlastnictví?

Obchodování s družstevními byty není problém. Pořídit si družstevní byt je dokonce snazší nežli koupit byt do osobního vlastnictví. Družstevní byty jsou oproti bytům v osobním vlastnictví navíc levnější. Máte-li tedy v plánu převést družstevní byt do osobního vlastnictví, následující řádky jsou určeny právě vám.
 

Kdo rozhoduje o převodu bytů?

O tom, zda se budou moci byty převádět do osobního vlastnictví, rozhoduje členská schůze nájemníků. O této záležitosti může být již rozhodnuto předtím, než jste si družstevní byt pořídili a stali se členy družstva. Pokud ne, je třeba tuto schůzi iniciovat. Pokud se schůze dohodne, že se byty do osobního vlastnictví převádět nebudou, neexistuje právní nárok převést si „svůj byt“ do osobního vlastnictví.
 

Souhlasí-li družstvo s převodem

V případě, že družstvo souhlasí s převodem bytové jednotky do osobního vlastnictví, sepíše se žádost o převod bytové jednotky do osobního vlastnictví. Družstvo po vás bude vyžadovat, aby byly doplaceny veškeré závazky, které ke družstvu máte. To znamená, že budete muset doplatit tzv. anuitu, tedy doplatek ceny za nabytí družstevního podílu, a dále případné úvěry, které si družstvo pořídilo za účelem rekonstrukce domu.
ab
ab
ab
ab
ab