Kategorie

Ústavní soud ctí zákon, má k němu ale výhrady

Ústavní soud dnes rozhodl, že části občanského zákoníku, které upravují nájemné, mohou zůstat v platnosti. Nevyhověl tak stížnosti Městského soudu v Praze, který část zákoníku navrhl zrušit, protože se domníval, že regulace nájmů je protiústavní.
To, že regulace je proti nejvyššímu zákonu, připomněl i v úterý. Kritizoval nečinnost zákonodárce, který již čtyři roky nevytvořil právní předpis, který by zrovnoprávňoval vztahy v domech s regulovaným nájemným. Mezeru v zákonech by měla vyplnit norma, která by umožnila zvýšení nájmů ve zhruba 750 000 bytech. Tato norma by podle Ústavního soudu měla zajistit, aby nájemné pokrylo náklady na opravy a údržbu domů. Její verze nyní čeká na definitivní schválení ve Sněmovně. Majitelé domů si nejčastěji stěžují právě na to, že musí svůj majetek dotovat ve prospěch nájemníků. Zákon, jak ho navrhla vláda, chce regulované nájmy zvyšovat o 14,2 procenta ročně po dobu čtyř let. Senát verzi schválenou Sněmovnou vrátil, nyní budou poslanci hlasovat znovu. Ústavní soud dnes vyzval soudce obecných soudů, aby v žalobách o určení nájemného vycházeli vstříc majitelům bytů. Podle ÚS by totiž obecné soudy měly vyhovět majitelům bytů a domů. „Kdybychom zrušili navrhované části občanského zákoníku, jak navrhl Městský soud v Praze, tak by to k ničemu nevedlo, pouze by se vyřadily ze hry soudy, které jsou povinny rozhodovat a poskytovat právní ochranu pronajímatelům. ÚS více než čtyři roky vydává nálezy, kde hodnotí nájemní vztahy nájemce- pronajímatel. Zdá se, že Parlament si ze závěrů ÚS nebral ponaučení a nekonal podle toho,“ uvedla soudkyně zpravodajka Ivana Janů. Majitelé domů rozhodnutí ÚS přivítali. Jde prý o nález, který jejich problémy posouvá vpřed, protože obecným soudům dává jasné vodítko, jak mají řešit spory. Majitelé ale zároveň poukazují na to, že po stránce zákona dnešní nález ÚS nic neřeší. Pokud by Ústavní soud rozhodl o opaku, regulované nájemné ve zhruba 750 000 bytech by rázem padlo. Smlouvy na dobu neurčitou, které nyní majitel domů nemůže nájemníkovi vypovědět, by získaly tříměsíční výpovědní lhůtu. Během ní by se obě strany musely dohodnout na výši nájmů, v opačném případě by majitel domu měl právo nájemníka vystěhovat. Regulace nájmů podle některých odborníků škodí trhu s byty. Pokud by padla, klesly by tržní nájmy, které musí mnoho lidí platit. Například rodina bydlící v dvoupokojovém bytě v Praze platí regulovaný nájem, který je zhruba pětinou toho, co platí rodina s tržním nájmem.   Zdroj: www.novinky.cz
ab
ab
ab
ab
ab