Kategorie

Úskalím půdní vestavby může být statika

Prostory v podkroví domů stále lákají svými netradičními možnostmi ke kreativnímu projektování. Přeměna půdy v obytný prostor je ale spojena s různými úskalími, hlavně pokud jde o statiku.
Zvlášť ve městech se půdní vestavby často realizují ve starších domech. Proto je velmi důležitá projektová příprava, která musí od počátku brát vážně statickou situaci objektu, kde má vestavba vzniknout.
 

Bourat, nebo zpevňovat?

Projektant musí posoudit především únosnost stávající stropní konstrukce, která bude při užívání půdní vestavby nejvíce zatížena. Tady může nastat problém - tyto nosné konstrukce odpovídají požadavkům pouze na zatížení pro půdy. Užitné zatížení půdního stropu při přeměně na byt nebo kancelář ale vzroste dvoj i vícenásobně. Pak je nutné zvažovat, jakým způsobem únosnost stropu zvýšit. To lze dvěma základními způsoby. Buď stávající strop vybourat a nahradit jej novou konstrukcí, anebo stávající strop na požadovanou únosnost zesílit.

Zesílení stropu

První způsob je technicky náročný a také velmi nákladný. Lepší je tedy cesta zesílení stávající konstrukce. Aby tento postup přinesl správný efekt - úsporu financí, které by padly na stavbu nového stropu - je potřeba nejprve odborně provést průzkum stávajícího stropu. Musí se zjistit, jak je strop konstrukčně a materiálově tvořen, jak staticky působí a jaký je jeho stav (např. zda nejsou dřevěné trámy napadeny biologickými škůdci apod.). Teprve  pak lze stanovit únosnost stropu a navrhnout způsob jeho zesílení.

Možnosti

Pro rozhodování, jak stávající strop zesílit, existuje několik možných řešení. Zde se budeme zabývat dřevěnými stropy, u nichž lze zvýšení únosnosti provést např.: • vložením nové stropnice • spřažením původního stropu s doplňkovou konstrukcí • příložkováním

Jak na to?

V případě vložení nové stropnice se mezi stávající stropní trámy vloží nový nosník (dřevěný trám, nebo ocelový válcovaný profil I). Nosnou konstrukci nové podlahy pak tvoří například ocelové trapézové plechy, na které se uloží vrstva betonu a další vrstvy podlahy. Spřažení původního stropu s doplňkovou konstrukcí se používá při rekonstrukcích dřevěných stropů, které se spřáhnou s betonovou deskou nebo s další vrstvou z fošen či prken. Pokud jde o nadbetonování, nevýhodou zde může být velká hmotnost betonové desky. Je však možno použít lehkých betonů. V případě, že stávající dřevěný strop nebude schopen přenést hmotnost čerstvého betonu, bude nutno jej dočasně, po dobu tvrdnutí betonu, podepřít. V případě příložkování jde o zesílení stávajících stropních trámů pomocí příložek, které mohou být dřevěné (prkna, fošny, hranoly…) nebo ocelové (pásová ocel, ocelové válcované profily…). Příložky se připevňují například pomocí svorníků, hřebíků a vrutů. K zesilovanému trámu je přitom možno připevnit příložky z kterékoliv strany.

ab
ab
ab
ab
ab