Kategorie

Úprava společných prostor domu pro vozíčkáře

Úprava společných prostor domu pro vozíčkáře
Jste majitelem bytového domu a řešíte při rekonstrukci také úpravu společných prostor? Nezapomeňte zabezpečit bezbariérovost staveb pro zdravotně postižené osoby.
Jaké jsou požadavky a co musí být splněno jsme pro vás sepsali v následujícím článku.

Stavební právo a bezbariérovost staveb

Podle poslední novely stavebního zákona jsou všechny právnické a fyzické osoby a správní orgány povinny při navrhování, projektování, realizaci kolaudaci a odstraňování staveb vždy postupovat podle obecných technických požadavků, které zabezpečují užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (OOSPO). Ve vyhlášce dále stojí, že bytový dům s výtahem musí umožňovat osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace užívání všech společných prostor. Pokud je stavba bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které je určené k bydlení. Zajištěním se myslí v podobě vodorovných komunikací, schodištěm a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. Pokud se stavba přizpůsobuje po postavení, je možné po udání důvodů využít ke vstupu do podlaží zdvihací plošinu.

Základní údaje v číslech

  • Výškový rozdíl pochozích ploch nesmí být vyšší než 20 mm,
  • pochozí plocha v podobě roštu musí mít velikosti mezer 15 mm,
  • pevná zarážka pro bílou hůl je 100 - 250 mm nad pochozí plochou,
  • pevná ochrana (tyč zábradlí, orní díl oplocení) musí být ve výši 1 100 mm.
Minimální manipulační prostor pro otáčení vozíku do různých směrů v rámci úhlu, který je větší než 180°, musí být kruh o průměru 1 500 mm a naopak nejmenší prostor pro otáčení vozíků pro úhly 90° až 180° je obdélník s rozměry 1 200 mm x 1 500 mm. Další nutností je u vnitřní i vnější pochozí plochy mít vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením. Také v průchozím prostoru podél vodící linie se nesmějí umisťovat žádné překážky jako předměty, informační nebo reklamní zařízení nebo jiné předměty.

Jak vyřešit schody?

Ideálním řešením jak vyřešit problém se schodištěm je instalace plošiny pro vozíčkáře. Plošiny mohou být svislé nebo šikmé, ale každá plošina pro vozíčkáře musí mít před sebou nástupní místa, která splňují rozměry nejméně 1 500 x 1 500 mm. Schodišťová plošina svislá je univerzální zařízení, s jehož pomocí je možné převážet osoby stojící, s berlemi, ale také maminky s kočárkem. U plošiny šikmé je to složitější a provoze je možný pouze osoby sedící na mechanickém nebo elektrickém vozíku. Pro vnitřní schodiště jsou možnou alternativou také schodišťové sedačky. Díky nim se každý kdo má problémy se zdoláváním schodů pohodlně dostane do patra. Sedačku je možné instalovat na jednoramenné - přímé schodiště, ale také na víceramenné i točité.

Nezapomínejte na zábradlí

Při rekonstrukci společných prostor se velmi často zapomíná na zábradlí, respektive na jeho tvar a správné umístění. Jeho návrh je klíčový a ze všeho nejdůležitější je jeho tvar pro pohodlné uchopení. Vybrané madlo nebo zábradlí je pak důležité osadit ve vhodné výšce a dostatečně daleko od stěny. Častou chybou při instalaci zábradlí nebo madla je, že začíná až nad hranou prvního schodu a končí s hranou schodu posledního. To je chyby, protože lidé se o něj opírají celou svou vahou a potřebují ho před prvním schodem a po posledním schodu. Ideální je když zábradlí přesahuje 15 cm na začátku i na konci.
ab
ab
ab
ab
ab