Kategorie

UNESCO v Praze mrakodrapy nechce

Česká republika by měla zvážit projekty na výstavbu výškových budov v metropoli z pohledu možného dopadu na hodnoty světové památky UNESCO. Plány by měly respektovat pohledovou celistvost historického jádra Prahy. Vyplývá to z diskuse Výboru světového dědictví UNESCO na Novém Zélandu.
Aktuálním a kontroverzním projektem v Praze je výstavba nových výškových budov na pankrácké pláni. Proti záměru investora vystupují místní občanská sdružení. Nesouhlasí s ním ani Mezinárodní rada památek a sídel (ICOMOS), která je poradním orgánem výboru UNESCO. Naopak magistrátní památkáři i pražská pobočka Národního památkového ústavu vydali stanoviska souhlasná.

Plánovaný mrakodrap o 31 podlažích

Na pankrácké pláni mají podle plánů investora, firmy ECM, přibýt ke třem nynějším dvě další výškové budovy. Bytový dům ve tvaru písmene "V" má mít údajně 31 podlaží, hotel ve tvaru válce o deset méně. Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu již dříve upozornil na to, že domy mají stát v bezprostřední blízkosti historického jádra metropole, což by mělo dopad na pražské panorama.

Stanovisko výboru UNESCO

Konečný závěr výboru UNESCO bude zaslán do České republiky diplomatickou cestou. Výbor také požadoval, aby situaci zhodnotila skupina expertů, která by měla být do Prahy oficiálně pozvána.

Ministerstvo s povolením stavby vyčkává

Ministerstvo kultury koncem května přerušilo správní řízení o povolení stavby. Při posuzování věci totiž musí vyčkat na to, až věc projedná Výbor pro světové dědictví UNESCO. Zasedání skončilo včera 3. července.
ab
ab
ab
ab
ab