Kategorie

UMĚLECKÉ DÍLO JAKO PRAMEN POZNÁNÍ ŽIVOTA VE STŘEDOVĚKU

Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Markem Zágorou připravila pro své návštěvníky cyklus osmi přednášek o uměleckých dílech středověku, která vypovídají o dobovém způsobu života. Přednášky budou probíhat od listopadu 2008 do června 2009 v badatelně knihovny GVUO vždy druhé úterý v měsíci.
 

JIŽ ŠESTÁ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KAREL IV. VE VIZUÁLNÍCH PRAMENECH SVÉ DOBY

 
Úterý 14. 4. 2009 v 16.00 hodin
 
V prostorách badatelny knihovny Galerie výtvarného umění v Ostravě (Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava)
 Karel IV. výřez

KAREL IV. VE VIZUÁLNÍCH PRAMENECH SVÉ DOBY

Římský císař a český král Karel IV. († 1378) je považován za prvního českého panovníka, jehož „portréty“ a další soudová vyobrazení nesou „skutečné“ fyziognomické rysy zobrazovaného. V době jeho vlády vznikla řada uměleckých děl (v českých zemích i v zahraničí), která měla sloužit k panovníkově reprezentaci a zároveň také prezentaci královské moci, čemuž byl často podřízen i výsledný „obraz“. Přednáška přiblíží většinu dochovaných Karlových vyobrazení i s jejich interpretací. (Marek Zágora)
 

ŽIVOTOPIS AUTORA

Mgr. Marek Zágora, narozený 1976 v Ostravě, externí doktorand katedry historie Ostravské univerzity, vystudoval učitelství pro střední školy, kombinaci dějepis-jazyk německý na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako učitel na Gymnáziu a SOŠ v Orlové-Lutyni. Zabývá se středověkou každodenností a vizuálními prameny jako zdrojem informací o životě středověké společnosti.
 
Příští přednáška se uskuteční 12. 5. 2009 na téma Tapiserie z Bayeux.
 
Vstup zdarma
 
 
 
Foto, info: GVUO, www.gvuostrava.cz
ab
ab
ab
ab
ab