Kategorie

Ulehčete si předvánoční úklid

S blížícím se časem Vánoc přichází i doba tradičního předvánočního úklidu. Než se však pustíte do likvidace starých, nepotřebných věcí, ujistěte se, že víte, kam je vyhodit.

Řada odpadů do popelnic nepatří a je třeba je správně třídit. Odpovědným nakládáním s odpady zabráníte vážným škodám na životním prostředí a umožníte jejich ekologickou likvidaci či recyklaci a opětovné využití. Poradíme vám, kam který odpad patří.

 

Plasty, sklo, nápojové kartony a papír patří do speciálních kontejnerů

Barevné kontejnery na sklo, papír a plasty zná pravděpodobně každý. Narazit na ně můžete téměř na každém rohu. Stejně tak téměř každý ví, že do modrého kontejneru patří papír, do zeleného sklo a do žlutého plasty. Méně známý je oranžový kontejner na nápojové kartony, tedy krabice od mléka, vína nebo džusů. Na ten však nenarazíte tak často, a tak se na mnohých místech tyto kartony sbírají společně s plasty. I při třídění těchto základních odpadů platí pravidla, která každý nezná. Do kontejneru na sklo například nevhazujte porcelán ani kovová víčka od lahví, do plastů zase rozhodně nepatří novodurové trubky nebo obaly od nebezpečných chemikálií. A kontejner na papír není určený pro hygienické potřeby.

Vyřazené elektrospotřebiče si můžete nechat zdarma odvést z pohodlí domova

Předvánoční doba je rájem pro prodejce domácích elektrospotřebičů, mobilů a dalších přístrojů, které patří k častým dárkům pod stromeček. Pro mnoho starých elektrozařízení tak období kolem vánočních svátků znamená konec jejich služby. Zbavit se vysloužilých přístrojů můžete několika způsoby. Při nákupu nového můžete ten starý vrátit prodejci, využít můžete i sběrných dvorů. Jednodušší je ale objednat si zpětný odběr elektrospotřebičů přímo z pohodlí domova. „Bezplatnou službu odběru vysloužilých elektrozařízení nabízíme domácnostem od 25 kilogramů nashromážděného elektroodpadu. Služba funguje na celém území České republiky, stačí pouze udělat telefonickou či emailovou objednávku,“ sdělila Lenka Kleger, která spolurealizuje službu zpětného odběru vyřazených elektrozařízení v rámci projektu Buď líný. Mezi elektrozařízení patří všechna zařízení fungující na baterie a elektřinu, společně s nimi se zpětně odebírají i DVD, CD a tonery.

Nepoužité léky vraťte zpět do lékárny

V rámci předvánočního úklidu můžete také prověřit svoji lékárničku. Asi v každé domácnosti se čas od času povalují nějaké staré léky, kterým už vypršela doba použitelnosti. Léčiva se oprávněně řadí mezi nebezpečné odpady, které při vhození do běžného komunálního odpadu nebo záchodové mísy mohou kontaminovat půdu nebo vodu. Čistírny odpadních vod si s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně poradit a voda plná farmaceutických zbytků pak může vážně ovlivňovat zdravotní stav živočichů ale i lidí. Nevyužitá léčiva je tedy nejvhodnější vrátit zpátky do lékárny. Vybírají je ale také některé sběrné dvory.

Barvy a ředidla odneste do sběrného dvora

V předvánočním čase se lidé mnohdy pouštějí také do úklidů garáží a dílen. Často tak objeví zbytky nepotřebných starých barev, ředidel, pesticidů a dalších chemikálií, které už nevyužijí. Také tyto nebezpečné odpady mohou mít velmi vážné dopady na životní prostředí a je třeba je třídit. Staré chemikálie můžete odnést do sběrných dvorů, možné je využít i speciálních mobilních sběrů organizovaných pravidelně některými obcemi. Informace o správné likvidaci těchto odpadů najdete také na jejich etiketě. Zde by vždy měla být informace, jak naložit nejen s nevyužitým obsahem, ale i s obalem.

Pro baterie využijte místa zpětného odběru

Baterie pro své malé rozměry často neuváženě končí v popelnicích, přestože jsou v nich obvykle obsaženy toxické kovy a další škodlivé látky. Míst zpětného odběru baterií přitom každoročně přibývá a právě díky jejich malému rozměru by neměl být pro nikoho problém si vzít starou baterii do kapsy a odevzdat ji třeba v obchodě při nákupu.

zdroj: www.bety.cz

ab
ab
ab
ab
ab