Kategorie

Tvoříme ve 3D: vytváříme svůj první objekt v Blenderu

Posledně jste se mohli na Světu-bydlení seznámit s prostředím Blenderu a zjistili jste jak se pohybovat ve 3D. Nyní je čas na to, abyste se naučili základům práce s trojrozměrnými objekty a jejich finálnímu renderování.
 

Z minulých dílů našeho seriálu již jistě víte, že se uživatelské rozhraní Blenderu dělí na tři části. Pro přidávání a základní manipulaci s objekty se budeme pohybovat především ve 3D okně, což je ta prostřední část s mřížkami. Proto, abyste mohli vložit objekt do 3D okna, si na toto okno musíte kliknout a následně stisknout mezerník na klávesnici. Zobrazí se vám rolovací nabídka, ve které krom jiného můžete přidávat objekty. Pro začátek si vytvořte například krychli. K té se dostanete přes položky Přidat -> Mesh -> Krychle. Přesně tak, jak vidíte na obrázku výše. Po tomto úkonu se vám zvolená krychle zobrazí ve 3D okně. Náhledy na ní můžete měnit pomocí výběru jednotlivých kamer (viz minulý díl seriálu).

Zmenšujeme, zvětšujeme, přesouváme a rotujeme

Nyní si s krychlí začneme trochu pohrávat. V Blenderu se nejlépe pracuje, pokud při manipulaci používáte myš i klávesnici zároveň. Proto se zaměříme na tento styl ovládání a jako první si vaší krychli posunete. Tento úkon se provádí tak, že pokud máte krychli označenou, stisknete klávesu G. Po stisku této klávesy je již krychle jakoby přilepena na vaší myši. Kamkoli myší pohnete, berete s sebou i krychli. Až zvolíte místo, které je pro váš objekt vyhovující, výběr potvrdíte stisknutím levého myšítka, čímž se krychle odlepí a zůstane v pozici, kterou jste jí vybrali. Nezapomeňte ale na to, že toto místo je třeba vybrat v prostoru. Musíte tedy tento úkon provést ve všech třech pohledech, abyste docílili přesné pozice objektu podle svých představ. Podobnými úkony dosáhnete i změny velikosti a rotace s objektem. Pro změnu velikosti stiskněte klávesu S a táhnutím myši kostku zvětšíte či zmenšíte. Pro rotaci použijte klávesu R. Výslednou změnu opět potvrďte stiskem levého tlačítky myši. Pokud se chcete vrátit na původní stav před změnou, zmáčkněte naopak pravé myšítko.

Deformujeme

Pro deformaci vaší krychle se používají tzv. vertexy. To jsou body v rozích krychle. Deformace objektu, a úprava jeho tvaru vůbec, se provádí právě manipulací s těmito body. Abyste s vertexy mohli pohybovat, musíte si je nejdřív vybrat. To uděláte tak, že nad vámi vybraným bodem stisknete pravé tlačítko myši. Pokud máte potřebu pracovat s více vertexy naráz, přidáte je do označení stisknutou klávesou Shift a pravým myšítkem. Označit lze také všechny tyto body naráz stisknutím klávesy B a označením objektu. Pak za pomoci Shiftu a pravého myšítka odeberete stejným způsobem body, o které nestojíte. S takto označenými vertexy můžete dále pracovat podobným způsobem jako s celým objektem. Například po stisku klávesy G body přesouváme a tím tak krychli natahujeme. Velice snadno tak z kostky vznikne kvádr.

Ještě kabátek a vyfotíme to

Aby byl náš kvádr úplný, je třeba jej opatřit nějakým povrchem. Může to být pouhá barva, nějaký materiál či textura, kterou vám již program sám o sobě nabízí, nebo ji můžete stáhnout z internetu. Pro začátek umístíme předefinovanou texturu, ke kterým se dostaneme přes tlačítka ve spodním panelu Stínování a Textury, které vidíte zakroužkované na obrázku. Zde si vyberete některou z připravených textur. Ty pak lze samozřejmě barevně i jinak upravovat. Vytvoříte tak povrch přesně podle vašich představ. Před tím, než celé dílo vyrenderujete, budete muset ještě upravit světlo a kameru. Symbol světla představuje ve 3D okně černý kruh s tečkou uprostřed a kameru představuje něco jako průhledný jehlan. Pokud tam tyto dva objekty nemáte, jednoduše je přidejte jako jakékoli další předměty přes mezerník. Vše ještě musíte správně umístit, aby na váš objekt dopadalo dost světla a zabírala jej kamera. Toho docílíte pomocí známých kláves G a R. Výsledek pak zakončíte vyrenderováním celé scény pomocí kláves F12. Bravo! Pravě jste vytvořili svůj první objekt v Blenderu. Když už umíte vytvořit jednoduchý objekt, tak se příště můžeme vrhnout na vymodelování něčeho sofistikovanějšího, čímž zakončíme tuto část seriálu o tvoření ve 3D věnující se Blenderu. Sledujte proto i nadále tento seriál vycházející na Světu-bydlení a poznejte kouzlo trojrozměrné grafiky. Autor: Blender Foundation Verze: 2.45 Velikost Souboru: 8,0 MB Operační systém: Všechna Windows Licence: open source Stáhnout zde

ab
ab
ab
ab
ab