Kategorie

Tvoříme ve 3D: první krůčky v Blenderu

V minulém díle jsme si představili program pro 3D navrhování a modelování Blender. Mohli jste si jej zdarma stáhnout a dozvědět se, co tento program dokáže. Dnes se naučíme, jak se v programu pohybovat a kde co pro začátek najít.
Po té, co si Blender nainstalujete a poprvé spustíte, se vám ukáže okno s plným ovládacím prostředím programu. Toto základní rozhraní, ze kterého program řídíte je rozděleno na tři části. První částí je vrchní panel, ve kterém můžete nalézt nejrůznější nastavení programu a informace o právě upravovaném projektu a mnoho dalšího. Druhou oblastí je 3D okno. V této části budete trávit při práci nejvíce času, protože právě v tomto úseku probíhá samotné modelování a práce v trojrozměrném prostoru. Jak můžete vidět na níže vloženém obrázku, 3D okno je tvořeno jakousi sítí. Tato síť znázorňuje rozhraní souřadnic, uvnitř kterých se budete pohybovat a tvořit. Slouží vám rovněž jako určité měřítko, abyste dokázali porovnávat velikosti jednotlivých předmětů, které vytvoříte a kombinujete. Součástí 3D okna je i ovládací panel ve spodu této oblasti. Konečně třetí a poslední oblastí je tzv. tlačítkové okno. Nejvíce funkcí pro úpravu vámi již vytvořených objektů naleznete právě zde. V této části se rovněž nacházejí funkce, díky nimž budete dotvářet celkový dojem z vašeho díla. Má se tím na mysli zejména nastavení světla, pozadí a prostředí, v němž se váš výtvor nachází, či třeba úhel, ze kterého bude scéna renderována (vytvářen finální snímek). Jedním z prvních úkonů před zahájením práce v programu bude nastavení češtiny, která usnadní orientaci všem neangličtinářům. Tuto možnost naleznete v horním panelu v úseku user preferences. Dále musíte zvolit podmenu Language & Font a pak už jen změníte jazyk z angličtiny na češtinu. Pomoci v orientaci by vám měl obrázek pod tímto odstavcem, kde jsou výše jmenované klíčové položky červeně zakroužkovány. Možná se vám stane, že tyto položky nebudou zpočátku vidět. Jde o to, že uživatelské rozhraní Blenderu umožňuje velké množství nastavení a každý uživatel si jej tak může přizpůsobit podle vlastního uvážení. Bude proto třeba tento panel „stáhnout“ kousek dolů, čímž se rozšíří a ukáže vám další položky. Krom rozšiřování jednotlivých oken vám Blender nabízí i možnost jejich různého prohazování a změn velikosti. Pokud vám tedy nevyhovuje 3D okno uprostřed, nic vám nebrání v tom, abyste si jej umístili ve spodu obrazovky. Jestliže máte vytvářet modely v prostoru, musíte pochopitelně vidět všechny strany vámi navrhovaného předmětu. K tomu, abyste si své dílo mohli pořádně prohlédnout, slouží položka pohled (na obrázku opět zvýrazněná červeně), kterou naleznete na spodním panelu ve 3D okně. Zde jsou vám krom dalších funkcí nabízeny pohledy ze strany, ze předu a shora.   Změnu pohledů budete při své práci používat velice často. Proto se vyplatí pro urychlení práce používat klávesnici. Zmáčknutím jedničky na numerické klávesnici vyvoláte pohled zepředu, stisknutím trojky pohled zprava a sedmička přepne na pohled svrchu. Držením prostředního tlačítka myši (popř. kolečka) a pohybem myší nějakým směrem uvedete v chod tzv. free look view, kdy v 3D okně doslova rotujete a pohybujete se vpravdě trojrozměrně. Samotné točení kolečka pak vyvolá vaše přiblížení resp. oddálení od předmětu. Dnes jste se seznámili s prostředím Blenderu, nastavili jako hlavní jazyk češtinu a zjistili, jak se pohybovat v 3D okně a měnit jednotlivé pohledy. Příště se naučíte, jak přidat objekt, a vyzkoušíte si s ním základní manipulaci a jeho úpravu. To už je jen malý krůček od toho, abyste naplno pronikli do světa trojrozměrné tvorby s pomocí Světa-bydlení. Autor: Blender Foundation Verze: 2.45 Velikost Souboru: 8,0 MB Operační systém: Všechna Windows Licence: open source Stáhnout zde

Trojrozměrný znamená tři pohledy

Předtím, než začnete

ab
ab
ab
ab
ab