Kategorie

Tříděním odpadů se výrazně šetří energie

Tříděním odpadů se výrazně šetří energie
Velká úspora energie je jedním z mnoha důvodů, proč má smysl odpady třídit. A to není vše. Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako je ropa nebo uhlí.

Využití vytříděných odpadů je různorodé. Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších výrobků, jako jsou například oděvy nebo opět PET lahve. Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky. Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit například nová váza. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot a tepelných izolací. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem může být použitý až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do stavebních hmot. Mýty kolem třídění odpadů Kolem třídění a recyklace odpadů se stále točí spousty mýtů a otazníků. Nejčastěji se lidé ptají, zda všechno skončí na jedné hromadě. Tady je třeba zmínit, že po roztřídění už se jednotlivé materiály nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady dohromady. Jen občas se bohužel najdou ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit tím, že tam třeba vysypou celý odpadkový koš se směsným odpadem.  Nevadí, pokud někdo při třídění udělá chybu, vše se na třídících linkách ještě ručně dotřídí, ale vadí, pokud někdo do barevných kontejnerů vysype například plný pytel směsného odpadu z domácnosti. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je takto znečištěný, obsah barevného kontejneru putuje tedy na skládku nebo do spalovny. Ovšem je třeba zmínit, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady třídit pečlivě a ve třídění plastových a skleněných obalů se řadíme v rámci Evropy na přední příčky. Někteří jsou překvapení, že se všude třídí jiným způsobem, než na jaký jsou v obci nebo městě kde bydlí, zvyklí. Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná každá obec, a protože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na místě. V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou firmou. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu, případně se informujte na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Informace o sběru odpadů naleznete také v obecní vyhlášce. Více se o třídění a recyklaci najdete na stránkách www.jaktridit.cz

ab
ab
ab
ab
ab