Kategorie

Třídění domácího odpadu - jak na to?

Podle průzkumů třídí odpad 2/3 obyvatel ČR. A jak to chodí u vás? Máte koš na tříděný odpad, nebo s každým použitým výrobkem chodíte ke kontejnerům?
Využívat kontejnery pro třídění odpadu má v České republice možnost přibližně 98 % obyvatel, přesto jej třídí necelých 70 % z nich. Velké množství recyklovatelného materiálu končí ve směsném komunálním odpadu (na skládce), kde již neexistuje možnost jeho opětovného využití. Do třídění odpadu můžete zapojit celou rodinu. (Zdroj: robcruse, www.istockphoto.com) Někteří považují třídění za zbytečnost, jiní se vymlouvají na nedostupnost kontejnerů či jejich přeplněnost, ale důvod většiny z nich je jednoduše pohodlnost. Pokud mezi ně patříte také, pořiďte si koš na třídění odpadu s praktickými přihrádkami na dva až čtyři základní druhy recyklovatelného odpadu. Ten vám třídění odpadu zpříjemní.

Co můžete a co nesmíte vyhodit do směsného odpadu?

Jedna přihrádka odpadkového koše vždy náleží směsnému odpadu, dále je v něm přihrádka na papír a také plast. Přihrádky (nádoby) můžete samozřejmě využít i na jiný druh odpadu, vždy podle toho, kterého produkujete nejvíce (například nápojové kartony od džusů či mléka). Do směsného odpadu patří veškerý odpad, který je nerecyklovatelný. Sem vhazujte bioodpad a odpad, který je zhotoven v kombinaci několika materiálů a jeho recyklace by byla značně náročná (například obaly od zubních past a podobně). Obaly před vyhozením co nejlépe očistěte. (Zdroj: Roman Milert, www.istockphoto.com) Do směsného odpadu nepatří zbytky léčiv (odneste je zpět do lékárny), nebezpečný odpad (baterie, jedovaté látky, barvy) nebo elektroodpad, takový materiál odneste do sběrného dvora. Plastové nádoby od rostlinných olejů před vytříděním vymyjte, v lahvích nesmí zůstat žádný olej. Teprve poté je můžete vhodit do příslušných kontejnerů.

Který koš pro vás bude nejlepší?

Odpadkový koš vybírejte podle toho, kolik členů vaše domácnost má. Čím více vás doma je, tím větší koš potřebujete. Koše jsou zpravidla opatřeny barevnými víky nebo barevnými přihrádkami, které usnadňují třídění. Vnitřní uspořádání záleží na typu výrobku. Koše mohou mít plastové nádoby, které jsou samostatně vyjímatelné nebo si vystačí s polyetylenovými pytli. Třídění odpadu by mělo začít už u vás doma. (Zdroj: shiyali, www.istockphoto.com) Mohou být volně stojící nebo vestavné, s jedním nebo s několika víky. Variant je na trhu skutečně mnoho, záleží pouze na tom, kolik místa můžete košům na tříděný odpad obětovat. Koš nemusí nutně stát v kuchyni, zde si můžete ponechat pouze menší koš na směsný odpad a koš na tříděný odpad postavit na méně viditelné místo.

Máte zahradu? Zbytky z kuchyně ukládejte na kompost

Každý majitel zahrady ví, že k hnojení rostlin na záhonech je nejlepší vlastní kompost. Kromě zahradního materiálu (listí, kusů dřevin, trávy), peří, dřevěného popela a trusu drobných domácích zvířat lze na kompost ukládat i zbytky z kuchyně. Musí se však jednat o čistě organický odpad, který je schopen přirozeného rozkladu. Jedná se tak především o veškeré zbytky zeleniny, ovoce, vaječných skořápek, ale je možné ukládat i kávovou sedlinu nebo čajové lístky. Na kompost v žádném případě nepatří jakékoliv maso, kůže, kosti z pečeného, vařeného nebo syrového masa.
ab
ab
ab
ab
ab