Kategorie

Trendy akustice nepřejí

Kvalitní zvuková aparatura dnes již patří ke standardní výbavě bytu či domu a s pokračujícím technickým rozvojem je dostupná stále vyšší kvalita. Mnozí si ale neuvědomují, že podobně jako v případě koncertních sálů nebo veřejných prostor, kde se akustika pečlivě propočítává, hraje i v bytě důležitou roli. Nevhodné materiály nebo uspořádání prostoru tady mohou efekt kvalitní aparatury zlikvidovat a z poslechu udělat nepříjemný zážitek, který ve výsledku může být i zdrojem podrážděnosti.
Současné trendy v bydlení a zařizování interiérů mnohdy akustice nepřejí. Módní materiály a postupy do obytných prostorů přivádějí pro akustiku nepříznivé materiály a také uspořádání prostoru je někdy problematické. Jde zejména o pohledové betony, skleněné plochy, ale i plovoucí podlahy. Dvě protilehlé betonové stěny mohou přinést nepříjemný „rezonanční“ efekt, velké skleněné plochy se dokonce mohou při určitých vlnových délkách rozvibrovat, plovoucí podlahy pohlcují basy a navíc dokáží nepříjemně zesílit zvuk například chůze psa,  když podlaha zafunguje jako membrána.

Čalounění, koberce a závěsy svědčí správné akustice

Z moderních interiérů mizí akusticky příznivé prvky. Čalounění vyšlo z módy, koberce nejsou dost „trendy“ a omezuje se i členitost interiéru ve prospěch otevřených prostorů. Závěsy, které mohly akustiku vhodně dořešit, byly vyloučeny, aby nechytaly prach, knihovnu plnou knih nahradila volná stěna s plochou televizí a s malou skříňkou uzavřenou dvířky s vysokým leskem.

Češi se akustikou příliš nezabývají

V současné době se u nás „alchymií“ zvuku věnují interiéroví architekti jen sporadicky. Jde spíše o osobní sklony jednotlivců, například u amatérských muzikantů nebo hi-fi fandů z řad designérů se lze spolehnout na to, že při navrhování budou brát ohled také na akustiku. Jednou z cest, jak dosáhnout správného akustického prostředí v interiéru, je práce se samotnou zvukovou aparaturou, kterou lze „vyladit“ i do akusticky špatně fungujícího prostoru. Reprodukovaná hudba pak zní „správně“, ale problémy nekončí. Také běžný hovor a zvuky domácnosti by totiž měly znít optimálně. Lepší cestou je práce s akusticky příznivými materiály. Za jistý druh absurdity lze považovat skutečnost, že se z akustického hlediska poměrně přísně posuzují veřejné prostory, jako jsou tělocvičny, kanceláře apod., přitom v soukromých domech a bytech, kde lidé tráví podstatnou část života, se tyto problémy často neřeší.

Pomohou novinky i tradice

V případě pořizování interiéru na klíč je vhodné požadavek na akustiku sdělit architektovi. Také v případě, že se řeší již hotový interiér, kde se dodatečně projevila špatná akustika, je lepší svěřit věc odborníkům. V současnosti existují materiály, které zlepšují akustiku i velmi rizikových prostorů. Jde o stropní podhledy nebo vertikální panely, které splňují jak požadavky na trvanlivost, tak na estetiku. Nejúčinnějším prostředkem, který však znamená značný zásah do vzhledu interiéru, je použití stěnových panelů souvisle od stěny ke stěně nebo k částečnému pokrytí stěny. Z hlediska akustiky je ideální pokrýt nejméně dvě kolmé stěny nebo jejich části, protože se tak upraví obě horizontální zvuková pole a vyloučí se třepotavá ozvěna. Akustice lze ale pomoci i méně radikálními kroky , jako například návratem k tradici používání závěsů a jiných textilií. Jindy je vhodné doplnit skříň o zadní stěnu ze zvukově příznivého materiálu nebo obložit část stěny dřevem.

Rizikové faktory

 • holé betonové stěny
 • skleněné plochy
 • rovné tvrdé plochy umístěné proti sobě
 • nezakrytá podlaha

Řešení

 • akustické podhledy
 • vertikální akustické panely
 • tradiční obložení stěn
 • bytové textilie
Doba dozvuku Převládajícím ukazatelem akustických vlastností obytných prostorů je doba dozvuku. Čím je více absorpce zvuku v místnosti, tím bude nižší hladina dozvuků.  Rozhodujícím krokem pro vytvoření příznivých akustických poměrů v uzavřeném prostoru je dosažení optimální doby dozvuku. Mezi hlavní kritéria akustičnosti prostoru patří srozumitelnost řeči, optimální doba dozvuku, difuzita zvukového pole a ozvěna (směšování).

Hlavní kritéria akustičnosti prostoru

 • srozumitelnost řeči
 • optimální doba dozvuku
 • difuzita zvukového pole
 • ozvěna (směšování)
ab
ab
ab
ab
ab