Kategorie

Trávníkové koberce znamenají trávník bez starostí

Trávníkové koberce a dlaždice mají mnoho předností. Právě na jaře je čas se o nich dozvědět více.
Trávníkový koberec je předem vypěstovaný trávník, který speciální stroj odřízne i s potřebným drnem a svine. Pásy se pokládají na předem upravenou půdu a během několika málo dní lze trávník běžně používat a zatěžovat. Jako hlavní výhody travních koberců zmiňme jeho okamžitý vzhledový efekt, stejně hustý a pružný drn a trávník bez plevelů.

Docílit dokonalosti trávníkových koberců je za normálních okolností prakticky nemožné

Příprava půdy

Před pokládkou travního koberce je nutné zbavit určené místo starého porostu, především vytrvalých plevelů. Nejúčinnější a nejrychlejší je použití totálních herbicidů (Touchdown, Roundup). Během dvou týdnů dojde k postupnému zničení veškerého plevele. Následně půdu mělce zkypřete (do 20 cm) a týden nechte v klidu. Poté je dobré zapravit do půdy granulované dlouhodobě působící hnojivo. Těsně před pokládkou koberce povrch pokryjte rovnoměrnou vrstvou 2-3 cm speciálního písčitého trávníkového substrátu.

Pokládka travního koberce

Trávníkové pásy musí být položeny nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Travní koberec se začíná pokládat na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co nejtěsněji navazovat, ovšem nesmějí se překrývat. Další řadu pokládejte vždy rovnoběžně s předchozí tak, aby mezery mezi konci drnů jedné řady nenavazovaly na mezeru v předchozí řadě. Přebytečné části drnů (v rozích) odřežte ostrým nožem. Při pokládce nevstupujte na trávníkový drn. Položený koberec uválcujte šikmo ke směru položených drnů.  Trávník je nutné okamžitě po položení zavlažit dávkou 15 -20 l/m2 a zálivku opakovat v menších dávkách 1-3krát denně po dobu dvou týdnů.

Travní koberec musí být položen nejpozději do 24 hodin od jeho sloupnutí

Sečení a hnojení travních koberců

První sečení travního koberce by mělo být provedeno po 8-14ti dnech, v době kdy trávník dosahuje výšky 7 až 8 cm. Travní koberec se zkracuje maximálně o 1/3 své délky a to po celé vegetační období. Na jaře (duben a květen, tedy v období vyšších srážkových úhrnů) vyžaduje travní koberec 2 seče za týden, v letním období (červen, červenec a srpen) jen jednu týdně. Běžná výška sečení by se měla pohybovat mezi 2-5 cm. Také první dávka hnojení by měla následovat maximálně po dvou týdnech položení travního koberce. Nejvhodnější hnojiva jsou dlouhodobě působící, která dokáží dodávat živiny trávníku až  po dobu 10-ti týdnů. Po dvaceti dnech položení už bude travní koberec plně zakořeněn a jednotlivé pásy budou srostlé. V budoucnu už se o něj starejte jako o běžný trávník.
ab
ab
ab
ab
ab