Kategorie

Tradice pod slaměnou střechou

Stavba domu nemusí být vždy jen věcí chladné úvahy, ale může se stát v dobrém slova smyslu dobrodružstvím. Stačí se například rozhodnout pro dům s doškovou střešní krytinou. Při získávání potřebného materiálu se možná setkáte s menšími problémy, výsledek však bude určitě stát za to.
Došková krytina je tradičním, staletími prověřeným materiálem, který dává výrazný charakter každému objektu, na němž je použit. Ze zkušeností posledních let by se mohlo zdát, že došková střešní krytina už bude trvale patřit jen do skanzenů a na památkově chráněné objekty. V současnosti se ale začínáme setkávat s novostavbami, jež došky používají. Je to i proto, že stavebníci začínají znovu oceňovat životnost, stálost a bezpečnost této krytiny.  Problémem je jen "oživování" řemeslné tradice a získávání materiálu. I to se ale díky nadšencům a odvážným firmám snad začíná dařit.

Příprava materiálu je asi v současnosti největším problémem

Srovnatelná životnost i kvalita

Základní pravidlo pro používání doškové krytiny říká, že podle sklonu střechy se dá určit její životnost. Nejmenší sklon doškové střechy je 45º, v místech  s velkou větrností nejméně 50º. Při tomto sklonu střechy se můžete spolehnout na to, že bude dostatečně neprostupná proti srážkové vodě i bez jakýchkoli dodatečných hydroizolací. Při tloušťce 250 až 350 milimetrů odolávají došky spolehlivě povětrnostním vlivům i v našich klimatických podmínkách. Také na tepelně izolační vlastnosti došky se můžete spolehnout - došková krytina se skládá z jednotlivých stébel, tedy vlastně kapilár vyplněných vzduchem. Termoizolační vlastnosti doškové krytiny silné 35 centimetrů pak odpovídají  tepelnému odporu 14 centimetrů polystyrenu. Konstrukci je pak samozřejmě možné doplnit současnými tepelnými izolacemi a pojistnými hydroizolacemi.

Došková střecha nemusí působit nijak rušivě ani v takovémto typu zástavby

Výroba došků

Samotné došky se vyrábějí ze slámy nebo z rákosu. Pro naše území je tradičním materiálem žitná sláma z ještě ne docela dozrálého obilí, které se musí sklízet ručně. Došky se vyrábějí 60 až 120 centimetrů dlouhé a každý musí ve střešní konstrukci ležet na třech latích. Střecha se pokládá od dolního okraje a v hřebeni se konstrukce ukončí. Při konstrukci střechy se také kvůli vodním srážkám doporučuje vyhýbat vytváření úžlabí a nároží. Pokud se přece úžlabí vytvoří, je nutné důsledně dodržovat pravidlo pro minimální sklon střechy. Na doškových střechách se nepoužívají klempířské výrobky, protože to tloušťka  a charakter vlastní doškové krytiny neumožňuje. Jedinou výjimkou jsou klempířské práce v místě vyústění komínu.

Nové domy s doškovou krytinou se opravdu staví

Kdo hledá…

V současnosti neexistuje ucelená nabídka materiálu ani realizace doškových střech. "Dobrodruzi", kteří se přesto pro tuto cestu rozhodnou, nemusejí ale vyjít naprázdno. Například na  Slovensku (a v Maďarsku) působí firmy, které mají zkušenosti s těmito stavbami, a i u nás lze najít řemeslníky - zejména z řad těch, kdo mají zkušenosti s prací na historických objektech - schopné doškovou střechu realizovat.
ab
ab
ab
ab
ab