Kategorie

Topografie bytu

Topografie bytu je takové rozmístění funkcí, které vypovídá o našem životním stylu, vzdělání a celkové kultuře. Téměř v každém bytě můžeme rozeznat jeho reprezentativní část, dále pak exploatační část, kde se odehrává provozní část našeho života, a část rekreační.
Na rozdělení funkcí v bytě nemá vliv jen profil naší osobnosti, ale i velikost bytu. Platí, že čím je byt menší, tím méně lze oddělit jednu funkci od druhé.

Reprezentativní funkci někdejších salonů dnes většinou plní obývací pokoj

Co je k ukazování

"Parádní pokoje", reprezentační část našeho bytu, slouží nejen k ukazování, k demonstraci našeho sociálního statusu, ale také ke společenskému provozu. Někdejší salony nahradily pozdější haly a ty pak obývací pokoje, kde se scházejí nejen "domácí", ale i sezvaná širší společnost. Tato sféra obydlí má nejvíce veřejný charakter a často je funkce symbolického těžiště vyjádřena i v topografii bytu – jde o největší část bytu umístěnou ve "středu", většinou v komunikační ose předsíň – obývák.

Byt bez exploatačních prostorů je jako loď bez strojovny - nefunkční

"Strojovna" bytu

K provoznímu zázemí bytu patří zejména kuchyň (funkce naplňování), WC (funkce vyprazdňování) a koupelna (funkce očišťování). Tyto exploatační prostory zaujímají většinou okraj bytu. Koupelna a WC jsou zpravidla kolmé na hlavní komunikační osu bytu. Jejich velikost je úměrná potřebě asymetrie mezi provozní částí a reprezentačně-relaxační částí bytu.

Ložnice je hlavně místem k relaxaci

Místa k regeneraci

Ta tvoří přechod mezi provozními částmi bytu a reprezentační zónou. Ložnice musí být na dosah koupelně a zároveň musí být dostatečně oddělena od ostatních částí bytu, neboť jde o místo, kde si přejeme být nejméně rušeni. Tak jako platí úměra čím menší byt, tím větší promísení funkcí, platí podobná úměra i ve vztahu k dosažitelnosti takové intimity. Malé byty dosahují žádoucího oddělení funkcí za cenu velké členitosti, taková dispozice pak nabývá chaotického charakteru. Již tak málo prostoru se ještě zmenšuje proto, aby se dosáhlo žádoucího oddělení jídla od spánku, popřípadě práce od regeneračních částí dne.

Ukaž mi kde bydlíš...

I přes propastné rozdíly co do prostorového komfortu nicméně platí, že podle prostorového rozvržení bytu se pozná člověk, který si umí racionálně rozvrhnout svůj život - a to nejen uvnitř bytu.
ab
ab
ab
ab
ab