Kategorie

Topná sezóna se blíží, zkontrolujte komín

Návštěva kominíka již neprobíhá automaticky, jak jsme byli dříve zvyklí. Dnes si každý majitel domu musí zajistit čištění a kontrolu komínů sám.
Revizi komína budeme potřebovat vždy při kolaudaci, před připojením nového spotřebiče a při výměně spotřebiče. Další pravidelná kontrola by měla následovat ve stanovených intervalech:
 

Plynná paliva

  • instalovaná komínová vložka, výkon do 50kW: 2x ročně
  • instalovaná komínová vložka, výkon nad 50kW: 4x ročně
  • bez instalované komínová vložky: 6x ročně
 

Kapalná a pevná paliva

  • výkon do 50kW: 6x ročně
  • výkon nad 50kW: 4x ročně
  • rekreační objekty: 1x ročně
 

Proč kontrolovat komíny?

Tuhá paliva

Při vytápění tuhými palivy dochází k usazování spalin na vnitřních stěnách komínu. Komín tak ztrácí tah a může dojít až k jeho ucpání, dokonce i k požáru komínu. Vysokou teplotou může komín prasknout a zachvátit požárem celý dům.
 

Kapalná a plynná paliva

Správně seřízené spotřebiče na plynná a kapalná paliva neprodukují saze, stejně tak je ale kontrola komína nezbytná. Během provozu dochází ve spojích dílů komínových vložek k propadávání stavebního prachu na dno komínové vložky, čímž postupně dochází k usypání komínu.
 
Komín může být ucpán i napadanými nečistotami ze vzduchu nebo uhynulým ptákem. Spaliny nemohou odcházet, spotřebič začne běžet v režimu nedokonalého spalování a začne vznikat jedovatý oxid uhelnatý CO.
ab
ab
ab
ab
ab