Kategorie

Teplovodní krb - nejen romantika živých plamenů

Krby jsou většinou chápány jako nadstandardní doplněk bydlení, jako jakási interiérová atrakce, od níž se nečeká velký praktický užitek. Zejména tepelná účinnost krbu je pokládána (z hlediska vytápění domu) za zanedbatelnou. To však nemusí platit vždy.
Cesta hledání "estetického", ekologického a přitom účinného vytápění může dokonce vést přímo ke krbovému řešení. Vedle zmíněných krbů "na efekt", které se zapalují jednou za čas jako zpestření provozu domácnosti, totiž existuje i jiná varianta.

Úspěšný konkurent kotlů

Jde tu o krby s teplovodní vložkou, která umožňuje spojit efekt pohledu na živé plameny s efektivním přenosem tepla do dalších místností. Zatímco účinnost spalování u otevřeného krbu se pohybuje mezi 10 a 20 %, špičkový  krb s teplovodní vložkou dosahuje efektu až 80 % (60 % tepla se přenáší vodou, 20 % přímým sáláním). Dlouhodobější efekt vytápění lze pak prodloužit tím, že krb topí do zásobníku, kde dochází k akumulaci tepelné energie, takže jej lze například využít i k topení během noci, aniž by se bylo nutné v krátkých intervalech starat o přikládání paliva.

Ještě vyšší výkon

Již tak dosti vysoké procento účinnosti teplovodního krbu lze ještě zvýšit. Na rozdíl od teplovodních kotlů totiž není nutné, aby vratná voda z akumulačního zásobníku měla teplotu 60°C, protože u krbu nehrozí  nízkoteplotní koroze. Při teplotě vratné vody kolem 30°C a teplotě odtékající vody 70°C se zvýší výkon krbového výměníku, vychlazení spalin je vyšší a asi o 10 % se tak zvýší i účinnost vytápění. Ta se zvyšuje i díky další charakteristice krbu - ten je totiž umístěn v obytné, a tedy vytápěné místnosti, která využívá jeho sálání. Pro ekonomický provoz teplovodního krbu má také zásadní význam palivo. Jde o to, aby dřevo, kterým topíme, bylo dokonale suché. Voda v něm totiž negativně ovlivňuje účinnost topení.

Bezpečnost zajistí jen odborník

Vzhledem k tomu, že v případě teplovodního krbu jde o složité zařízení, které podléhá řadě předpisů a norem, je třeba dodržovat při jeho instalaci a provozu množství pravidel. Zdroj tepla je třeba instalovat společně s expanzní nádobou, bezpečnostním ventilem, ukazatelem tlaku a teploty a zařízením k plnění, vyprazdňování a odvzdušňování teplovodního výměníku. Pro konečné umístění teplovodního krbu je nutné získat souhlas místně příslušného stavebního dohledu, obvykle zastoupeného oblastním kominickým mistrem. Musí být také zajištěno dobré větrání místnosti, kde bude krb fungovat. Instalaci elektrické části kotle včetně všech regulačních a bezpečnostních zařízení musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
ab
ab
ab
ab
ab