Kategorie

Tepelné čerpadlo ušetří náklady na vytápění

Už jste slyšeli o tepelném čerpadle země/voda? Není sice právě nejlevnější, ale uspoří vám náklady na vytápění i ohřev vody. Navíc můžete na tepelné čerpadlo získat dotaci.
 

Co je vlastně tepelné čerpadlo země/voda?

Tepelné čerpadlo využívá geotermální energie, která je uložena hluboko pod povrchem země. Čerpadlo je zkonstruováno tak, aby dokázalo tuto energii využít k přeměně tepla pro další využití v domě. Lze s ním vytápět nejen celý dům, ale je možné ohřívat i vodu, která se může uchovat v akumulačních nádržích (bojlerech), nebo použít přímo. Tepelné čerpadlo země/voda v interiéru Pro čerpání geotermální energie je však nutné vyhloubit vrty, které sahají až 200 metrů pod povrch. V takové hloubce je teplota okolních hornin přiměřeně vysoká a celoročně stabilní, na rozdíl od jiných zdrojů energie (slunce, voda, vítr).  Před vrtáním je nutné provést hydrogeologický průzkum, který však může přinést negativní výsledky a v takovém případě nelze vrty uskutečnit. Je zde ale další možnost, a sice instalace plošných kolektorů, které se pokládají jen 1,5 metru pod povrch země.

Jak postupovat při instalaci tepelného čerpadla?

Pokud jste se rozhodli pro tepelné čerpadlo země/voda s hlubinnými vrty, vaše první kroky by měly vést ke specializované firmě, která provede hydrogeologický průzkum. S posudkem poté navštívíte odbor životního prostředí, kde se dozvíte, zda je možné vrty provést. V případě kladné odpovědi dále kontaktujete společnost, která vrty provede a tepelné čerpadlo nainstaluje. Pokládka plošných kolektorů. Hydrogeologický průzkum není potřeba, jestliže bude tepelné čerpadlo využívat plošných kolektorů. V takovém případě je nutné pouze povolení stavebního úřadu a zároveň dostatečně velká plocha pro jejich umístění (nejméně 200 metrů čtverečních) Plošné kolektory geotermální energii nečerpají, jejich zdrojem je solární energie nakumulovaná právě v hloubce do dvou metrů pod povrchem země.

Kolik tepelné čerpadlo země/voda stojí?

Průměrná cena kvalitních tepelných čerpadel země/voda se pohybuje okolo 180 tisíc korun. Levnější varianty (až o 100 tisíc korun) odborníci nedoporučují, jelikož se může jednat o čerpadlo s nízkým topným faktorem a vysokou spotřebou elektrické energie. Navíc je docela možné, že levné čerpadlo nebude obsahovat komponenty, které ke své funkci potřebuje. Příklad instalace tepelného čerpadla s podlahovým vytápěním. Celková cena tepelného čerpadla včetně hlubinných vrtů, zemních prací, veškerých instalací a nákladů na hydrogeologické posouzení je zhruba 350 tisíc korun. Cena plošných kolektorů, včetně výkopu pro pozemek velký 400 metru čtverečních se pohybuje mezi 45 a 65 tisíci korun, s tepelným čerpadlem se pak tato cena vyšplhá na zhruba 240 tisíc korun. Rozdíl v ceně mezi hlubinným a plošným řešením je znatelný, nicméně stále platí, že hlubinné vrty jsou v získávání tepla spolehlivější.

Jaká bude s čerpadlem úspora?

Jelikož je geotermální energie a energie získaná plošnými kolektory zadarmo, majitel tepelného čerpadla hradí pouze náklady za spotřebu elektrické energie, kterou čerpadlo potřebuje pro svůj chod. Roční investice na vytápění celého domu a ohřevu vody tak vyjde přibližně na 20 tisíc korun. Úspora energie záleží na kvalitě tepelného čerpadla a jeho výkonu, velký vliv má i topný systém (vhodné řešení je podlahové vytápění) a rovněž tepelná ztráta domu, kterí by měla být maximálně 10 kWh.

Na čerpadlo platí i dotace

Ať již uvažujete o instalaci hlubinných či plošných kolektorů, náklady můžete snížit o státní dotaci, která v případě tepelného čerpadla země/voda činí 75 tisíc korun. Dotaci na pořízení tepelného čerpadla získá každý, kdo splní její podmínky, tedy především výměnu stávajícího zdroje tepla a dosažení předepsaného topného faktoru. Tepelné čerpadlo lze umístit do provozní části domu. O dotaci nelze žádat v případě, že se jedná o výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. Je možná pouze tehdy, je-li původní zdroj na elektřinu nebo tuhá či kapalná fosilní paliva a po instalaci tepelného čerpadla bude zcela odstaven z provozu. Foto: www.tepelnacerpadla-cz.eu

ab
ab
ab
ab
ab