Kategorie

Tepelné čerpadlo jako běžná součást domu

Podle spotřebitelských průzkumů je u nás vybavena tepelným čerpadlem každá desátá novostavba. Hlavním důvodem nákupu je úspora energie.
Ceny energií totiž v posledních letech výrazně rostou a jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn nebo elektřinu je snížení závislosti na monopolních dodavatelích. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí, jak tohoto cíle dosáhnout.
Takto například může vypadat kotelna s tepelným čerpadlem, foto PZP Komplet Dobré u Dobrušky

Kladná doporučení

Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo, se při současných cenách energií rychle vrátí zpět na dosažených úsporách – tvrdí to zástupci firem, kteří čerpadla prodávají, a není důvod jim nevěřit. Radí také, jak provést výběr optimálního čerpadla, jak správně postupovat, a na co si dát největší pozor.
Také v tomto případě je dobré radám naslouchat a neimprovizovat. Většina firem má propracovaný systém instalace a údržby. Zástupci společnosti PZP Komplet apelují na výběr spolehlivé firmy, upozorňují na garanční podmínky a pozáruční servis. Důležitá je podle nich také nabídka referencí, kde se můžete přesvědčit o hlučnosti tepelného čerpadla a o celkové spokojenosti zákazníků.
Příklad realizace domu s tepelným čerpadlem, foto PZP Komplet Dobré u Dobrušky

Dimenzování tepelných čerpadel

Vytápěcí systém se většinou nenavrhuje tak, aby čerpadlo krylo celý potřebný topný výkon při nejnižší (výpočtové) teplotě venkovního vzduchu (monovalentní provedení), protože by bylo zbytečně velké a investičně nákladné. Optimální je podle zástupců PZP řešení ivalentního vytápěcího systému, kdy se čerpadlo navrhuje tak, aby samo krylo topný výkon jen do určité venkovní teploty, a při nižších teplotách mu pomáhá další zdroj tepla, například elektrokotel.
Protože období s nízkými teplotami, kdy je zapotřebí větší topný výkon, než dává tepelné čerpadlo, je poměrně krátké, podílí se druhý zdroj na celkové spotřebě tepla pro vytápění zpravidla méně než deseti procenty. Takto řešeným systémem se dosáhne optimálního poměru mezi pořizovacími a provozními náklady a může se ušetřit až 65 % placené elektrické energie na vytápění. Při bivalentním řešení je tepelné čerpadlo dimenzováno zpravidla na 50 až 75 % potřebného topného výkonu.
Takto může vypadat dvojvýparník, foto PZP Komplet Dobré u Dobrušky

Na co si dát pozor

Zástupci PZP Komplet upozorňují, že technické parametry tepelných čerpadel by měly být porovnávány vždy při stejných podmínkách. Jedná-li se o kompaktní venkovní provedení, mělo by být v příkonu elektrické energie počítáno i s ohřevem kompresoru a jímky pro odvod kondenzátu (při odtávání výparníku). Není důležitý topný faktor samotného tepelného čerpadla, ale topný faktor celého systému v průběhu topné sezóny.
Příklad tepelného čerpadla s displejem, foto PZP Komplet Dobré u Dobrušky
Vyberte si tepelné čerpadlo s kvalitními komponenty (spirálový kompresor, nerezový deskový výměník, pro venkovní provedení – použití koroziodolných materiálů). Zjistěte si parametry tepelného čerpadla při venkovních teplotách -15 °C, -20 °C nebo při -25 °C. Ověřte si vybavenost tepelného čerpadla, a co všechno ještě budete k instalaci tepelného čerpadla potřebovat (regulace celé otopné soustavy, zásobník pro teplou užitkovou vodu, akumulační nádrž, zprovoznění tepelného čerpadla atd.)
Foto: PZP Komplet Dobré u Dobrušky
ab
ab
ab
ab
ab