Kategorie

Tajemství úspěchu pórobetonu

Pórobeton je relativně mladý stavební materiál. Dostatečně však starý na to, aby dokázal potvrdit své kvality. Ve dvacátých letech minulého století se začaly stavět stavby z pórobetonu ve Skandinávii, Polsku a státech bývalého Sovětského svazu. Na území tehdejšího Československa se první pórobetonová stavba objevila v padesátých letech.

Znáte kvality pórobetonu?

Pórobeton se do podvědomí lidí dostal zejména jako lehká, pórovitá, snadno opracovatelná surovina výtečných izolačních schopností.

Výborný izolant

V dnešní době neustálého zdražování tepla budeme jistě v první řadě zjišťovat izolační schopnosti materiálu. Při porovnání s klasickou keramickou cihlou dosáhl pórobeton srovnatelných výsledků. Tloušťka pórobetonových tvarovek se pohybuje od 300 mm, nejoblíbenější jsou tvarovky o rozměru 375 x 599 x 249 mm. Tyto vykazují součinitel prostupu tepla U: 0,25-0,3, nejnovější typy až 0,23 W/m2K, což odpovídá tepelnému odporu R: 3,2 – 3,9 m2K/W, respektive 4 m2K/W. Pórobeton má rovněž velice dobré zvukově-izolační schopnosti.

Ekologie

Pro výrobu pórobetonu se používají běžně dostupné suroviny. Rovněž samotný proces výroby je ohleduplný k životnímu prostředí.

Usnadnění práce

Pórobetonové tvárnice jsou velké, oproti keramickým cihlám lehké a přesné. Dají se také snadno opracovávat, pomocí speciální pilky snadno vykouzlíme tvary, které právě potřebujeme. Nejčastěji se pórobeton používá v podobě tvárnic pro suché zdění. Styčné plochy tvárnic jsou profilované tak, aby vytvářely spojení pro pero a drážku. Vyzdívají se na tenkou, 1 – 3 cm silnou, vrstvu malty, která se nanáší speciální zubatou lžící. Přestože je hmota ředěná vodou, nejedná se o klasický mokrý proces zdění. Při zdění by okolní teplota neměla klesnou pod 5 ºC.

Ochrana pórobetonu

Pórobetonové stěny bychom neměli nechávat dlouhodobě bez omítnutí. Jako pórovitý materiál snadno pohlcuje prach, vlhkost a chemicky agresivní látky.

Pórobeton a voda

Nárazový déšť neomítnuté pórobetonové stěně krátkodobě neublíží. Vlivem gravitace dojde k promáčení asi 30 mm. Pokud však pórobeton ponoříme celý do vody, nasákavost může dosáhnout až 80 procent podle druhu zvoleného pórobetonu. Nasáknutím se snižuje jeho pevnost asi o 20 procent.
ab
ab
ab
ab
ab