Kategorie

Suché kamenné zídky

Suché kamenné zídky se opět dostávají do popředí zájmu. Hodí se do každého prostředí, zahrada díky nim získá punc přirozenosti. Zídka často vypadá spíš jako přírodní dílo, než jako stavba vytvořená člověkem.
Dříve byly kamenné zídky vidět všude, zvláště v kopcovitém terénu, kde rozdělovaly jednotlivá pole. S nástupem zemědělské mechanizace bohužel vymizely. Dopřejme si tyto skvosty tedy alespoň v našich zahradách.

Vhodný materiál

Pro stavbu kamenné zídky vybíráme kameny, které jsou odolné proti zvětrávání. Osvědčený je tuf, vápenec, žula, břidlice nebo pískovec. Využíváme také kamenů, které jsou běžné v blízkém okolí. Tím celá stavba lépe zapadne do krajiny a vytvoří harmonický celek. Čím omšelejší zídka bude, tím snadněji se včlení do zahradního prostředí. Pokud si chceme postavit jenom malou zídku, můžeme se pro materiál vydat do okolí a vysbírat kameny například z polí. Pokud plánujeme větší dílo, navštívíme nějaký z kamenolomů nebo štěrkoven.
Spoříte se státní podporou a připravujete rekonstrukci koupelny nebo kuchyně? Raiffeisen stavební spořitelna pro Vás má stavební úvěr. Ovšem proč nevyužít našich služeb i pro koupi bytu nebo domu? Vždyť možností je hned několik! Přesvědčte se zde

Betonové tvárnice

Jiný druh suché zídky vznikne navrstvením betonových tvárnic. Důležité je mírné odsazení jednotlivých tvárnic, aby do odkrytých míst mohla vnikat dešťová voda. Tím vznikne prostor pro rostliny.

Stavba zídky

Suchá zídka může být zabudována do svahu, čímž plní opěrnou a vyrovnávací funkci. Suchou zídku však můžeme vystavět i v otevřeném prostoru, kde nám bude sloužit k ohrazení určitého prostoru.

Základy

Aby byla zídka stabilní, musí být půda pod základy pevná. Pokud navážíme čerstvou zeminu, musíme ji před započetím stavby udusat, aby nesedala. K udusání je nejlepší použít vibrační válec, který se používá při stavbě silnic. Tyto stroje je možno zapůjčit ve stavebních firmách. Kamenné zídky, které nepřesáhnou 60 – 100 cm, nemusí mít mrazuvzdorné základy. Jako podklad vystačí vrstva štěrku v hloubce 50 cm. Stavíme–li zídku proti svahu, můžeme vysypat štěrkem i prostor mezi svahem a budoucí zídkou. Základy kopeme ve sklonu 15 až 20 % proti svahu, aby zídka dobře držela a navíc plnila svoji podpěrnou funkci celého svahu. Jinak řečeno: u jednoho metru šířky zdi počítáme, že teď bude na straně svahu posazena o 15 až 20 cm hlouběji. Pro vysokou zídku vybudujeme betonové mrazuvzdorné základy, a to do hloubky 80 cm. Také při hloubení nezapomeneme na dodržení minimálně desetiprocentního sklonu ke svahu.

Ukládání kamenů

Pro první vrstvu zídky použijeme velké, ploché kameny, které dobře zapadnou do štěrkového lůžka. Každá další vrstva by měla být svázána kameny, které nazýváme vazáky. Ty provážou a zpevní vrstvu kamenů pod nimi. Pokládáme je tak, aby ležely na celé ploše zdi a ještě zezadu zasahovaly do země. Aby byla zídka pevná a vydržela řadu let, musí do sebe jednotlivé kameny dobře zapadat. K jejich opracování budeme potřebovat perlík, paličku a špičatý nebo plochý sekáč.

Osazení zídky zelení

Prostory mezi jednotlivými vrstvami, jak horizontální, tak vertikální, vyplníme zeminou nebo jílem. Zaprvé bude zeď pevnější a protékající dešťová voda ji nebude vyplavovat, zadruhé se ve škvírách budou usazovat a růst rostliny. Pokud chceme nechat osázení zcela na přírodě, počkáme, až se ve škvírách rostliny samy rozrostou. Zídku si však velice vkusně můžeme osázet i sami.

Typy rostlin podle umístění na zídce

Zídku si přibližně rozdělíme na tří části – vrchol, střední část a úpatí, podle čehož budeme vybírat vhodné rostliny

Vrchol

Rostliny, které chceme umístit na vrcholu, musí dobře snášet sucho a slunce. Výborná je například tařice skalní. Tato rostlina roste až do délky 100 cm. Koncem jara kvete žlutými květy. Vybrat si můžeme i zvonek dalmatský, který tvoří výběžky a kvete celé léto fialovými květy. Oblíbené jsou i rozchodníky - mívají rozmanitý vzhled, většinou mají stále zelené, dužinaté listy.

Střední část

Střední část vyhovuje svou vlhkostí mechům a řasám. Pokud spáry obsahují dostatek zeminy, můžeme sem zasadit i některé kvetoucí trvalky. Vysázet zde můžeme například tařičku, která tvoří polštáře a kvete modře nebo růžově začátkem léta.

Úpatí

Úpatí je pro růst rostlin nejpříznivější. Daří se tu trvalkám. Úrodná půda, teplo vyzařující z kamenů a závětří rostlinám prospívá. Můžeme tu pěstovat i vzácnější druhy. Působivý je lomikámen Arendsův, který tvoří polštáře a kvete bíle, růžově nebo červeně koncem jara. Zídku ozdobí i barevně kvetoucí violky nebo zvonek karpatský.
ab
ab
ab
ab
ab