Kategorie

STURM – VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA VÝTVARNÉM PLÁTNĚ

Seriál komponovaných pořadů Martina Jirouška na téma vztah výtvarného umění a kinematografie.
"Kterému umění se vyplnil sen, jenž… by byl současně tak poetický a tak reálný! Posuzován z tohoto hlediska, představoval by film zcela výjimečný výrazový prostředek a v jeho atmosféře by se směly pohybovat osoby co nejušlechtileji smýšlející a v takových okamžicích svého života, které jsou dokonalé a tajuplné?" Séverin-Mars Abel Gance srovnává film s hieroglyfy: „Tím jsme však, díky nanejvýš pozoruhodnému návratu do minulosti, opět dorazili na smyslovou úroveň Egypťanů… Obrazová řeč dosud nedozrála, protože jí náš zrak ještě nedorostl. Neexistuje ještě sdostatek pozornosti a pravé služby všemu, co se v ní vyslovuje." Středa 16. 9. 2009 v 16.00 hodin Knihovna GVUO, Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava

KUBISMUS A JEHO PROJEVY VE FILMOVÉ AVANTGARDĚ

Tajemství zámku v kostce avantgardního tvůrce Mana Raye představuje ojedinělou šarádu filmového prostoru. Jeho koncepce vychází z estetiky kubismu, surrealismu i dada. V okamžiku, kdy se začneme soustředit na základní tvar zámku, vyvstává problém, kdy a jak se v kinematografii projevuje jeden z nejradikálnějších uměleckých směrů kubismus. K pátrání po jeho stopách musíme navštívit Dům bez oken a dveří, prosmýčit Kabinet doktora Caligariho, zatančit si Mechanický balet a projít podivuhodným labyrintem němého filmu 20. století. (Martin Jiroušek)

ŽIVOTOPIS PŘEDNÁŠEJÍCÍHO

Mgr. Martin Jiroušek (ročník 1972), filmový kritik a publicista. Vystudoval obor Teorie a dějiny dramatických umění na UP v Olomouci specializace filmová věda. Spolupracuje nebo se podílí na pořadech pro festival Letní filmová škola v Uherském Hradišti, PAF v Olomouci, na Slezské univerzitě vede externě seminář filmových projekcí. Jako dramaturg filmového klubu působí v ostravském Minikině. Přednáší o vybraných literárních nebo filmových fenoménech pro střední i vysoké školy. Specializuje se na estetiku němého filmu, filmovou avantgardu, nové vlny a estetiku hororu v národních kinematografiích i literatuře. Publikuje v Mladé frontě Dnes, Filmu a době, Živlu, Hostu atd. Vstup zdarma Příští přednáška na téma Dadaistické tendence ve filmu proběhne 21. 10. 2009
Info: GVUO, www.gvuo.cz
ab
ab
ab
ab
ab