Kategorie

Studna, 1. díl: Další zdroj nezávislosti

O tom, že voda je základní podmínkou života, se učí již v nejnižších ročnících základní školy a vypočítávat, k čemu všemu je voda nezbytná, by znamenalo nosit dříví do lesa. Jenže s vodou - nebo lépe s její dodávkou a zdroji - mohou být někdy problémy.
Může nastat situace, kdy je pro nás veřejný zdroj vody buď nedostupný, anebo o něj z různých důvodů (cena, kvalita...) nemáme zájem. Dům se ale bez vody neobejde, a tak hledáme zdroj alternativní. Tím je u nás již po staletí tradiční studna.

Hledá se voda

Pro její zřízení je v počátku nejdůležitější zjistit, „kde kopnout“. V tom nám pomůže důvěryhodný proutkař (cca 1 000 Kč) nebo ještě lépe zkušená firma zabývající se hydrogeologickým průzkumem (do 7–10 000 Kč). Ve fázi průzkumného vrtu nás samozřejmě nejvíce zajímá kvalita vody. Její rozbor provádí hygienické stanice nebo specializované hydrogeologické firmy. Kompletní rozbor stojí asi 8 500 Kč. Velká část území České republiky má kvalitní spodní vodu, na její úroveň se dá např. usuzovat z kvality vody v blízkých studnách v okolí plánované stavby, rozhoduje ale odpovědně provedený rozbor.

Důležité metry

Vyhledáním vody a zjištěním její kvality ale všechno teprve začíná. Studna je totiž stavba velmi citlivá na množství vlivů a okolností, které ji mohou znehodnotit nebo způsobit problémy okolí. Velkou roli hraje například správné umístění studny. Aby byla jako zdroj čisté vody chráněna, musí být vzdálena od silnice minimálně 12 až 30 metrů, od zdrojů znečištění (např. chlév) 10 až 15 metrů, a aby negativně neovlivnila fungování okolních studní, neměla by k nim být blíže než 50 metrů.

Realizace

Když tedy pro studnu máme vhodné místo, musíme rozhodnout, jakou technologii zvolíme pro realizaci stavby. Pro mělčí studny (do 15 metrů) si můžeme vybrat mezi studnou kopanou a vrtanou, hlubší lze zřídit pouze technologií vrtu. Kopaná studna se zřizuje zpravidla v průměru kolem jednoho metru, její stěny tvoří betonové skruže a můžeme počítat s náklady kolem pěti tisíc korun za metr hloubky. U vrtaných studní se voda ze studny vede plastovým nebo ocelovým (nerez) potrubím s průměrem asi 20 centimetrů. V tomto případě může vyjít metr studny na dva až čtyři tisíce korun. Důležitým požadavkem pro udržení čistoty zdroje je utěsnění horní části studny proti prosakování a stékání povrchové vody. Na to má vliv i umístění studny – neměla by být v místech, kam se stékají povrchové vody.

Nepumpujeme, čerpáme

Z vykopané studny musíme vodu ještě odvést do místa určení. Pokud nejsme milovníky ručního „pumpování“ vody, budeme tedy potřebovat čerpadlo, jehož výběr v rámci projektu svěříme odborníkům, kteří vezmou v úvahu všechny požadavky na dodávku vody. Při jejím vedení pak dbáme na to, aby potrubí bylo uloženo dostatečně hluboko a nehrozilo jeho zamrzání v zimním období.
ab
ab
ab
ab
ab