Kategorie

Stromy jako domy aneb Netradiční výstava se otevírá

Stromy jako domy je název nové výstavy, kterou v neděli 8. června otevírají ochránci v přerovské ornitologické stanici.
Malým i velkým návštěvníkům expozice představí stromy jako domovy pro různé rostliny a zejména živočichy, kteří pod jednotlivými druhy žijí. Výstava je otevřena až do poloviny října. Cílem výstavy je upozornit nás, návštěvníky, že strom není organismus sám pro sebe, ale že se na něj váže spousta druhů rostlin a živočichů, kteří jsou se stromem určitým způsobem spojeni. Výstava zobrazí u čtyř vybraných druhů stromů, jako jsou vrba, jabloň, dub a smrk, život na stromě, ve stromě i pod stromem. V expozici najdeme například vycpaná zvířata včetně ptáků a celá výstava je doplněna také o kvízy a hry.
ab
ab
ab
ab
ab