Kategorie

Stěnové vytápění

Teplovodní stěnové vytápění zaznamenalo v posledním období výrazný nárůst na trhu s vytápěcími systémy. V Evropské unii, zejména v Německu, je trendem hlavně proto, že se řadí mezi velkoplošné sálavé způsoby vytápění, které mají nesporně několik výhod a v letních měsících je možné ho využívat na chlazení.

Využití stěnového vytápění

Úspěšně se kombinuje s podlahovým vytápěním a to všude tam, kde je požadavek ze strany zákazníka na příjemné sálání tepla ze stěn. V současnosti se požadavky na chlazení místnosti výrazně zvyšují vzhledem ke klimatickým změnám a extrémním výkyvům teplot. Systém stěnového vytápění/chlazení v sobě zahrnuje všechny výhody sálavých způsobů vytápění a chlazení jako je nízká prašnost a víření vzduchu, příjemné mikroklima apod. Využití tohoto systému na vytápění i na chlazení umožňuje zjednodušit vytápěcí systém jako celek a přináší úsporu financí a použitého materiálu na jeho realizaci.
schéma vytápěcí trubičky ve stěně

Obavy z montáže jsou minulostí

Ke správně navrhnutému systému stěnového vytápění či chlazení neodmyslitelně patří jeho realizace. Obavy z montáže kvůli dřívějšímu relativně malému počtu realizací jsou již minulostí. Montáž systému je jednodušší, rychlejší a spotřeba stavebního materiálu výrazně nižší oproti podlahovému vytápění.  Stěna se omítne do výšky trubky tak, aby byla trubka zakrytá. Při montáži na stěnu a stavebních pracích je nutné dodržet technologický postup konkrétní dodavatelské splečnosti.
 
montáž stěnového vytápění a omítnutí

Výhody stěnového vytápění

Předností tohoto systému je hlavně schopnost rychlejšího náběhu a tím i rychlejší vyhřátí místnosti oproti podlahovému vytápění. Jednou z dalších výhod je zvýšení vzdušné vlhkosti oproti klasickému způsobu vytápění. Vlivem sálavého tepla ze stěny se zabrání rosení stěn a případného vzniku plísní, které se vyskytují zejména v budovách s nesprávně navrhnutou izolací venkovních stěn. Díky rovnoměrnému šíření teplého vzduchu  z velké plochy dochází téměř k ideálnímu rozložení teplot, což dovoluje snížit průměrnou teplotu místnosti o 3 až 4°C, přičemž každé snížení teploty v prostoru o 1°C představuje úsporu energie o 6%. V prostorách se stěnovým vytápěním nejsou vedeny žádné potrubní rozvody, což umožňuje větší variabilitu vnitřního vybavení a opticky zvětšuje prostor. Stěnové vytápění se může používat jako samostatné, ale také jako doplněk k podlahovému vytápění. Tento způsob vytápění je tedy výhodný všude tam, kde investor požaduje dodržení výšky podlahy a použití podlahového vytápění není možné. Vyšší teplotní spád oproti podlahovému vytápění umožňuje intenzivnější vyzařování tepla do místnosti.
stěnové vytápění
foto, info: www.univenta.cz
ab
ab
ab
ab
ab