Kategorie

Stavíme bazén, sezona 2008 přichází

Připravujeme bazén na sezonu. Jak správně upravit vodu? Jakou hodnotu má mít pH vaší vody a kolik chloru smí obsahovat voda, ve které se koupete vy a vaše děti? Červen je tady, slunce provokuje, my na zahradě bez osvěžení sotva dýcháme. Přitom máme ve sklepě skládací bazén. Nebo stále zazimovaný ten venkovní? Nebo zálusk na úplně nový? Ať tak či tak, hurá na věc, připravujeme bazén na sezonu.
 

K tomuto článku si jako bonus můžete poslechnout odpovědi na zajímavé otázky naší redakce. V audio záznamech odpovídá Ing. Vlastimil Šindelář, zahradník. Nedaří se vám audio reportáž spustit? Zde naleznete stručný návod. Návod na spuštění

Zazimované bazény

S prvními teplejšími slunečními paprsky a před každým novým napuštěním je nutné vyčistit stěny a dno zazimovaného bazénu od prachu, napadaného listí a veškerých usazenin. Teprve potom můžeme bazén naplnit vodou a zapnout filtraci, kterou necháme v pohotovosti alespoň čtyřiadvacet hodin.

Nadzemní, skládací bazén

Ze všeho nejdříve bychom měli zkontrolovat rovnost plochy v místě, kde má bazén stát. Na toto místo je vhodné položit starý koberec či jinou pevnější folii. Dle montážního návodu bazén složíme, očištěný je před zimou, případně jej máme úplně nový. Bazén napustíme vodou.

Úprava vody

Chceme-li mít vodu v bazéně jasnou a čistou, musíme použít dezinfekční prostředek. Jeho úkolem je zneškodnit jakékoli mikroorganismy a baktérie obsažené ve vodě a zabráni růstu vodních řas. Desinfekce zahrnuje dva hlavní faktory: kyselost vody (pH) a obsah chlóru ve vodě.
 
Hodnota pH je jedním z nejdůležitějších údajů a ukazuje nám, zda je a do jaké míry daná voda kyselá nebo zásaditá. Voda v bazéně musí mít hodnotu pH v rozsahu od 7,2 do 7,6. Je-li pH příliš nízké, dochází ke korozi kovových částí a rychleji blednou barvy plastů a fólií. Je-li pH příliš vysoké, dochází vlivem vylučování vápníku ke kalení vody, chlórovému zápachu a s tím spojenému dráždění očních spojivek. Nám prostě postačí, když si budeme pamatovat, že ideální hodnota pH v našem bazénu je 7,2 – 7,6.
 
Hodnotu pH upravíme přidáním různých prostředků, např. CTX 10pH- nebo prostředku CTX 20pH+ při zapnutém filtračním zařízení, které zajišťuje cirkulaci vody. Kolísání pH ovlivňuje celková zásaditost vody, kterou také musíme sledovat, a to pomocí testovací soupravy Tester DPD. V průběhu sezóny má voda tendenci jít do kysela, proto je dobré mezi svými prostředky pro údržbu vody mít dostatek CTX 20pH+. Pouze ti z nás, kdo jsme napustili své bazény studniční vodou, budou potřebovat spíše CTX 10pH-.

Obsah chlóru

Měří se v miligramech aktivního chlóru na litr (mg/l). Tato hodnota se musí pohybovat v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Hodnoty pH vody a obsahu chlóru v ní je třeba zjistit kolorimetrickou analýzou s pomocí analytické soupravy.

Uvedení bazénu do provozu

Když uvádíme bazén do provozu nebo v něm doplňujeme vodu, je třeba provést následující úkony:
 
1 – pH – změřit hodnotu pH, která by se měla pohybovat v rozmezí od 7,2 do 7,6. K měření používáme analytickou soupravu. Pokud je zjištěná hodnota pH vyšší než 7,6, použijeme pH MINUS (snižuje pH). Pokud je zjištěná hodnota pH nižší než 7,2, použijeme pH PLUS (zvyšuje pH).
 
2 – Chlór – musíme změřit hodnotu aktivního chlóru, která musí být nejméně 0,3 mg/l. Pokud je zjištěná hodnota menší, použijeme rychle reagující chlór (chlórový šok) v podobě granulí nebo tablet, aby se rychle dosáhlo minimální hladiny aktivního chlóru. Pro normální provoz bazénu je třeba vložit 200 g nebo 600 g chlórové tablety (pomalu reagující chlór) do plováku (200 g na 25m3 vody). Pomalé šíření chlóru udrží hodnoty obsahu chlóru stabilní na dobu přibližně 8 – 10 dnů. POZOR! Je velmi důležité vkládat chlór výlučně do plováku.
 
3 – Stabilizační prostředek – sluneční paprsky a teplá voda rozkládají chlór a značně tím snižují jeho dezinfekční kapacitu, což vede ke zvyšování spotřeby chlóru. Abychom tento problém vyřešili, použijeme stabilizační prostředek stabilisant při napouštění bazénu. Tento krok nemusíme opakovat do té doby, než se bazén vypustí. Je důležité si přečíst návod výrobku. Je také nezbytné si povšimnout, že přidání nadbytečného množství stabilizačního prostředku vyvolá oslabení účinnosti chlóru. Pokud k tomuto skutečně dojde, stačí odčerpat 2 až 3% vody každý týden, nejlépe během čištění bazénu.
 
4 – Změkčovač vody – pokud máme tvrdou vodu (obsahující vápenec), počáteční úprava je velmi důležitá. Chceme-li zabránit usazování vápníku v bazéně nebo ve filtru, použijeme anti-calcaire (prostředek pro změkčování vody nebo neutralizaci vápníku) a přidržíme se přitom návodu na obalu.

Správná údržba bazénu

Poté, co jsme úspěšně provedli všechny počáteční kroky, tj. nastavení pH, obsahu chlóru, použití stabilizačního prostředku a změkčovače, je třeba, abychom prováděli správnou údržbu:
 • Jednou týdně změřit hodnoty pH a obsahu chlóru (pokud množství chlóru poklesne pod 0,3 mg/l, použijeme chlórový šok, tj. chlór s rychlou reakcí).
 •  Zkontrolovat chlórové tablety v plováku – chlór s pomalou reakcí, 200 nebo 600g. Nemusíme čekat, až se zcela tableta rozpustí a můžeme přidat do plováku nové.
 • Odstranit hrubé nečistoty – především písek a usazeniny. Odčerpávají se především vysavačem připojeným na zahradní čerpadlo. Tip pro ty z vás, kdo nechcete investovat do vysavače. Můžete použít i gumovou hadici, kdy nečistoty na dně bazénu mizí díky podtlaku vody. Nečistoty plovoucí na hladině (listí, tráva, hmyz…) odstraníme síťkou na nečistoty.

Úprava vody proti řasám

Preventivní úprava – chlór v množství, které uvádíme, působí také jako algicidum. Bouřkové počasí, časté používání bazénu a nedostatečná filtrace jsou faktory, které mohou podpořit růst vodních řas, jehož důsledkem jsou kluzké lehce zelené stěny bazénu. Pokud k tomu dojde, použijme vysokou dávku chlóru v podobě chlórového šoku a nechme filtr běžet bez přerušování nejméně dvojnásobek obvyklé doby. S koupáním počkejme až do doby, kdy se poměry dostanou na normální úroveň. Po poklesu chlóru na normální úroveň upravme hodnotu pH.
 
Vločkování – Filtr nemusí dostatečně odfiltrovávat určité velmi jemné organické částice. Vločkovací prostředek zvýší účinnost filtrace a omezí tak hromadění organické hmoty ve vodě bazénu. Nejdříve musíme vložit vločkovací prostředek do filtru. Pokud to nebude stačit, provádíme vločkování přímo v bazénu.

Jak řešit problémy v podobě řas, zákalů a zamlžení?

Tyto nedostatky můžeme odstranit ve většině případů:
 • Srovnáním pH do ideálu 7,2 – 7,6
 •  Vodu okamžitě „šokovat“ superchlorovacími přípravky CTX 200/GR
 • Současně přidat vločkovač CTX 41, kdy se mrtvé řasy vysráží a následně máme možnost jejich vysáti ze dna
 • Dále přidáme CTX 530 nebo CTX 60 algicid, který likviduje řasy
 • Po uplynutí 24 hodin okartáčujeme stěny a odstraníme mrtvé řasy v bazénu vysátím. Nepřetržitě filtrujeme a filtr zpětně propíráme podle potřeby.

Voda je nejasná, postrádá jiskru

 • Zkontrolujeme hodnotu pH a obsah aktivního chlóru a upravíme, je-li třeba.
 • Přidejme CTX 60 – projasňovač a nepřetržitě filtrujme.

Jak ošetřit vodu při dlouhé nepřítomnosti?

Pokud se chceme vrátit z dovolené a ihned se koupat a neplnit bazén znovu a čistou vodou, musíme dodržovat jisté pokyny:
 • Upravit hodnotu pH na ideální stav
 • Do dávkovače chlóru dát trojnásobnou dávku pomalu rozpustných stabilizovaných chlórových tablet.
 • Přidat přípravek CTX 530 – algicid podle návodu.
 • Bazén zakrýt krycí plachtou.
 • Zajistit, aby denně bylo zapínáno filtrační zařízení nejméně na 2 hodiny.
 • Po návratu z dovolené zkontrolovat a upravit hodnoty pH a obsah chlóru.
 
ab
ab
ab
ab
ab