Kategorie

Stavebnictví brzdí nedostatek dodavatelů

V příštích pěti letech očekávají odborníci silný nárůst poptávky ve stavebnictví. A to i přesto, že zadavatelé při realizaci svých projektů už nyní narážejí na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vyplývá to z analýzy společnosti KPMG.
Nedostatek kvalifikovaných dodavatelů je největší překážkou, se kterou se stavební firmy potýkají. V příštích pěti letech by se podle odborníků mohla situace ještě zhoršit, neboť poptávka po kvalitních pracovnících poroste čím dál rychleji.

Přetlak na úkor kvality

V praxi to způsobí mnoho problémů. „Vzhledem k tomu, že dodavatelé budou čím dál více přetíženi a majitelé budou nové pracovníky hledat jen těžko, mnoho projektů bude zpožděno. Navíc utrpí jak kvalita, tak reputace dodavatelů,“ vysvětluje Andreas Höfinghoff, partner společnosti KPMG Česká republika, který je zodpovědný za oblast stavebnictví a dodává: „Výrazný růst poptávky v nejbližších letech přitom podle průzkumu očekává celých 75 procent firem z oboru.“

Dobrá reputace a zkušenosti jsou klíčové

„Základními požadavky jsou zkušenost a reputace dodavatelské firmy v oboru. Tato kritéria jsou mnohem důležitější než cena,“ uvádí Andreas Höfinghoff. Zhruba 57 procent majitelů projektů potvrdilo, že je pro ně klíčový tým osob, který se na jejich stavbě bude podílet. Zejména pak pověst a zkušenosti těchto pracovníků. Polovina respondentů považuje za silnou záruku úspěšného dokončení projektu na trhu známé a prověřené jméno dodavatele. Dobrá „značka“ tak může být pro dodavatelské firmy velkou výhodou. Respondenti se domnívají, že firma se zvučným jménem může lépe nalákat talentované pracovníky a kvalifikovanější subdodavatele.

Garantovaná cena - silný argument

Průzkum zaznamenal také výrazný posun v typu sjednávaných kontraktů. Ačkoliv kontrakt založený na pevné ceně zatím u respondentů vede (35 procent respondentů), zvýšil se podíl kontraktu na základě garantované maximální ceny (guaranteed maximum price, GMP) (29 procent respondentů). Vztah mezi zadavateli a pracovníky se posouvá do více partnerské roviny a to jak v představební fázi, tak v případě rozpočtování.

Stavební materiál zdražuje

Podle posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem došlo ke zrychlení růstu cen v průmyslu. Podle analytiků je vzhůru tlačí právě boom ve stavebnictví. Výrazně podražily především stavební materiály. "To jednoznačně ukazuje, jak se v ekonomice odráží letošní teplá zima, která umožnila nezvyklé tempo růstu stavebních prací vysávající zásoby materiálu," uvedl Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance. Specifikum v ČR je navíc i výjimka DPH na výstavbu bytů, která umožňuje "sociální bydlení" danit sazbou 5 procent. Tato výjimka však měla původně od 1. ledna 2008 končit. Tento fakt sám o sobě také tlačí na růst poptávky po stavebních pracech a tím pádem i na růst cen v této oblasti. Zdroj: iHNed.cz
ab
ab
ab
ab
ab